Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja Europejskiej Sieci Kynopol

Data publikacji 01.12.2011

W dniach 28 listopada – 01 grudnia 2011 r. Europejska Akademia Policyjna CEPOL zorganizowała we Francji w miejscowości Bussy pod Paryżem inauguracyjne seminarium Sieci Kynopol adresowane do kierownictwa komórek organizacyjnych zajmujących się szkoleniem psów służbowych w Policji, narodowych punktów kontaktowych Kynopol oraz ekspertów z obszaru egzekwowania prawa, specjalizujących się w Kynologii Policyjnej.

Wśród zaproszonych uczestników znaleźli się przedstawiciele z Austrii, Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej, Dani, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Polską Policję reprezentowali przedstawiciele Wydziału do spraw Zabezpieczenia Prewencyjnego Biura Prewencji KGP, którzy stanowią w naszym kraju Punkt Kontaktowy Kynopol.

Głównym celem spotkania była identyfikacja potrzeb i zadań Europejskiej Sieci Kynopol, opracowanie wspólnego planu implementacji standardów szkoleniowych, promocja wymiany najlepszych praktyk w użyciu psów służbowych w Unii Europejskiej oraz zidentyfikowanie i zbadanie dostępnych narzędzi mogących wzmocnić współpracę i wymianę doświadczeń. Ponadto, uczestnicy seminarium wizytowali Centrum Szkolenia Przewodników i Psów Służbowych Policji Francuskiej.

(Biuro Prewencji KGP / mw)
 

Powrót na górę strony