Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląska policja w czołówce beneficjentów funduszy unijnych

Data publikacji 02.12.2011

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, obok Gminy Karpacz, należy do najbardziej aktywnych beneficjentów realizujących największą ilość projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia. Dolnośląska policja z policją saksońską zrealizowała lub realizuje projekty wspólnych szkoleń i ćwiczeń policjantów, zakupu sprzętu oraz radiowozów i modernizacji obiektów policyjnych na potrzeby wspólnych działań.

W okresie od czerwca do października 2011 roku Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych realizowała projekt ewaluacyjny pt. „Badanie ewaluacyjne polityki spójności w wymiarze terytorialnym - tworzenie funkcjonalnych obszarów transgranicznych”. Projekt był realizowany w ramach Konkursu Dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP „Fundusze europejskie na poziomie NSS” - IV edycja.

Jednym z ważnych punktów ewaluacji było badanie poziomu przygotowania instytucjonalnego i społeczno-ekonomicznego do tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT) pomagających w zarządzaniu wspólnymi strukturami regionów funkcjonalnych w obszarach pogranicza.

Raport opublikowany w ramach projektu przedstawia wyniki bieżących badań ewaluacyjnych nt. współpracy transgranicznej w perspektywie 2007-2013 z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przeprowadzonych badań wynika, że Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, obok Gminy Karpacz, należy do najbardziej aktywnych beneficjentów realizujących największą ilość projektów w obecnej perspektywie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia. Dolnośląska Policja wspólnie z policją saksońską zrealizowała lub jest w trakcie realizacji czterech projektów obejmujących swym zakresem wspólne szkolenia i ćwiczenia policjantów, zakup sprzętu oraz radiowozów jak również modernizację obiektów policyjnych na potrzeby wspólnych działań. Na etapie przygotowania znajdują się następne wspólne projekty nakierowane na dalszą poprawę bezpieczeństwa w rejonie pogranicza polsko-saksońskiego.

(KWP we Wrocławiu/js)
 

Powrót na górę strony