Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II moduł projektu szkoleniowego dla Republiki Mołdowy

Data publikacji 02.12.2011

W dniach 28 listopada – 2 grudnia odbył się w Warszawie drugi moduł projektu szkoleniowego „Na drodze do współpracy z Europą: wzmacnianie zdolności mołdawskich organów przestrzegania prawa do efektywnej współpracy z partnerami w Unii Europejskiej.” Przedsięwzięcie wspólnie zorganizowały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Beneficjentem projektu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdowy i podległe mu służby egzekwowania prawa.

Projekt „Na drodze do współpracy z Europą”, sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych (program Polskiej Współpracy Rozwojowej), a BMWP KGP pełniło funkcję partnera merytorycznie wspierającego głównego koordynatora przedsięwzięcia – Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSW.

Celem projektu było wytworzenie trwałej zdolności mołdawskich partnerów do efektywnego korzystania z pomocy UE i krajów członkowskich w reformowaniu organów przestrzegania prawa. W czasie dwóch modułów szkoleniowych (w Kiszyniowie i Warszawie) przedstawiciele BMWP KGP oraz BF KGP podzielili się z mołdawskimi partnerami wiedzą i najlepszymi praktykami z okresu przedakcesyjnego, kiedy to polska Policja była jeszcze beneficjentem unijnej pomocy szkoleniowej. W programie spotkań przewidziano również prezentację szczegółowych procedur instrumentu Twinningu oraz część warsztatową.

W panelu w Warszawie uczestniczyło 8 przedstawicieli mołdawskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy są odpowiedzialni za współpracę międzynarodową i zarządzanie środkami UE. W całym projekcie polscy eksperci mieli okazję przekazać swoją wiedzę i doświadczenia łącznie ponad 30 reprezentantom instytucji beneficjenta.

Warto dodać, że współpraca szkoleniowa z mołdawskim partnerem w 2011 r. odbywała się także w ramach innych przedsięwzięć – m.in. pilotażowego projektu „MiniEuroeast” oraz warsztatów i seminariów finansowanych z unijnego instrumentu TAIEX. Także w 2012 r. BMWP KGP planuje kontynuować prowadzone działania, ze szczególnym uwzględnieniem możliwej realizacji unijnego programu Euroeast Police i inicjatyw finansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

(BMWP KGP / mw)
 

Powrót na górę strony