Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazanie policji duńskiej prezydencji w CEPOL

Data publikacji 09.12.2011

Wczoraj w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie prezydencji duńskiej przewodnictwa w gremiach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL (Handover Meeting). Celem spotkania było przekazanie najlepszych praktyk i pozyskanych doświadczeń, a także omówienie najważniejszych osiągnięć dokonanych przez stronę polską.

Podczas spotkania poruszono także kwestie związane ze współpracą z Sekretariatem w aspekcie zadań dotychczas zrealizowanych przez Radę Zarządzającą, a także działania wymagające kontynuacji. Spotkanie prowadziła Pani Eliza Wójcik – Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji, która pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Zarządzającej Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL Governing Board). W trakcie posiedzenia poinformowała, iż podczas sprawowania przez nią przewodnictwa zatwierdzonych zostało łącznie 11 decyzji, w tym dwie o charakterze strategicznym (dotyczące zmian w strukturze agencji).

Poprzez podpisanie wspólnie uzgodnionego protokołu, strona polska przekazała prezydencję stronie duńskiej – reprezentowanej przez Pana Kima Sverre Hansen. Pomimo tego, że Handover Meeting było ostatnim oficjalnym spotkaniem w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, zaangażowanie naszego kraju nie zostało zakończone. Zgodnie z polskimi priorytetami i wspomnianą aktywnością, Pani Eliza Wójcik weźmie udział w uroczystościach podpisania porozumień o współpracy, które zostaną zawarte przez CEPOL z Gruzją (12.12.2011) oraz z Czarnogórą (19.12.2011).

Na zakończenie Zastępca Dyrektora CEPOL, Pan Detlef Schröder podkreślił doskonałą współpracę ze stroną polską, jednocześnie wyrażając uznanie i podziękowania zarówno dla Pani Elizy Wójcik jak i całego zespołu zaangażowanego w obsługę prezydencji. Po czym wspólnie z przewodniczącą przekazali stronie duńskiej życzenia powodzenia oraz sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

Kolejne spotkanie dotyczące przekazania prezydencji odbędzie się w czerwcu 2012 roku na Cyprze, co potwierdziła przedstawicielka tego kraju – Pani Kyriaki Lambrianidou.

Działania związane z obsługą prezydencji w ramach CEPOL koordynowała komórka organizacyjna umiejscowiona w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

(BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony