Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Międzynarodowa konferencja antykorupcyjna

Data publikacji 09.12.2011

W Warszawie, z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, odbywa się konferencja antykorupcyjna poświęcona dobrym praktykom w zakresie wspierania transparentności w sektorze publicznym i prywatnym. Bierze w niej udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski, który zaprezentuje doświadczenia Policji w stosowaniu ofensywnych metod pracy operacyjnej.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października i upamiętnia ratyfikację przez Państwa-Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9–11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku. Od tego czasu Konwencja stanowi bazę do zwalczania korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także przyczynia się do uwydatnienia roli zapobiegania i walki z tym zjawiskiem oraz podnoszenia poziomu świadomości w zakresie istniejących zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im.

Walka z korupcją jest jednym z priorytetów międzynarodowej polityki karnej. Wymagania związane z integracją Polski ze strukturami europejskimi wymusiły, w dużej mierze, potrzebę stworzenia skutecznych narzędzi oraz sprawnych ogniw wyspecjalizowanych w zwalczaniu korupcji.

Zapobieganiem, ujawnianiem i zwalczaniem korupcji w Policji zajmują się wyspecjalizowane wydziały do walki z korupcją - na szczeblu zarówno komend wojewódzkich Policji, jak i Komendy Stołecznej Policji. Nadzór i koordynacje nad przedmiotowymi komórkami sprawuje Wydział do Spraw Zwalczania Korupcji Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Zaangażowane w zwalczanie tego rodzaju patologii są również Centralne Biuro Śledcze oraz jednostki Policji szczebla miejskiego i powiatowego. Zapobieganiem i zwalczaniem korupcji wśród pracowników i funkcjonariuszy Policji zajmuje się wyspecjalizowana komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji – Biuro Spraw Wewnętrznych.

Policja posiada bardzo bogate doświadczenia w obszarze zapobiegania i ujawniania przestępczości korupcyjnej w poszczególnych obszarach jej występowania. Świadczą o tym między innymi sprawy prowadzone przez pion do walki z korupcją (dotyczą one między innymi: korupcji w polskiej piłce nożnej, korupcji gospodarczej w sieci supermarketów czy korupcji przy przyznawaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej).

Do końca września 2011 r. służby zajmujące się zwalczaniem korupcji ujawniły 10 966 przestępstw korupcyjnych, z czego Policja aż 8 674 przestępstwa korupcyjne.

Należy jednak pamiętać że istotny wpływ na poziom zagrożenia korupcją, jak i jej zapobieganie, ma każdy z obywateli. Od każdego z nas zależy przerwanie swoistej „zmowy milczenia” odnośnie zachowań korupcyjnych. Dlatego prosimy o zgłaszanie wszelkich informacji do Wydziałów do walki z Korupcją KWP/KSP lub w wyjątkowych sytuacjach Wydziału ds. Zwalczania Korupcji BK KGP.

Dane kontaktowe:
https://policja.pl/portal/pol/101/1654/Zglos_korupcje.html

(źródło: Biuro Kryminalne KGP)

Powrót na górę strony