Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe „oblicze” Komendy Powiatowej Policji w Oławie

Data publikacji 12.12.2011

Remont i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Oławie to kolejny już projekt dolnośląskiej Policji, w którym wykorzystano środki unijne. Przebieg i zakończenie projektu omówiono podczas konferencji, która odbyła się w Urzędzie Miasta w Oławie.

W uroczystości oraz konferencji podsumowującej projekt remontu i przebudowy siedziby komendy powiatowej w Oławie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udział wzięli m.in. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. Zbigniew Maciejewski oraz kierownictwo dolnośląskiej komendy wojewódzkiej i komendy powiatowej w Oławie, przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, samorządowcy z powiatu oławskiego oraz przedstawiciele innych służb, współpracujących z oławską Policją.

Po uroczystym, symbolicznym otwarciu siedziby Komendy Powiatowej Policji w Oławie, wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć nowe oblicze jednostki i zmiany, które tam nastąpiły w wyniku przeprowadzonej modernizacji. W ramach projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu przeprowadzono remont budynku, połączony z pracami adaptacyjnymi i dostosowującymi obiekt oławskiej komendy powiatowej Policji do norm przeciwpożarowych, sanitarnych i bezpieczeństwa, a także dostosowujący go do potrzeb poruszania się i funkcjonowania osób na wózku inwalidzkim i profesjonalnej obsługi interesantów.

Obiekt oławskiej komendy powiatowej zlokalizowany jest w centrum (historycznej części) miasta. Współtworzy on pierzeję rynkową, przez co remont budynku wpływa również na wizerunek całego miasta i jego odbiór przez mieszkańców, a także przyjezdnych i odwiedzających Oławę turystów. Wcześniejszy stan techniczny budynku, oprócz negatywnego wpływu na estetykę całego ciągu ul. Kopernika, uniemożliwiał również m.in. zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi interesantów.

Łączna wartość realizacji tego projektu, to kwota blisko 2 milionów złotych, z czego około 70 % jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(KWP we Wrocławiu/js)
 

Powrót na górę strony