Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca współpracę w ramach Platformy Polsko-Holenderskiej

Data publikacji 12.12.2011

Dziś zakończyła się w Arnhem w Holandii, trwająca od 11 grudnia 2011 roku, coroczna konferencja Platformy Polska-Holandia, podczas której podsumowano współpracę w roku 2011 oraz określono kierunki współpracy na następne lata.

Współpraca policyjna z partnerem holenderskim nawiązana została tuż po utworzeniu policji polskiej w 1989 roku. W jej trakcie wypracowano model koordynacji kontaktów w formie tzw. Platformy Polska-Holandia. Zgodnie z zasadami polsko-holenderskiej współpracy policyjnej, wynikającymi z deklaracji o współpracy obu państw, strony zobowiązane są dokonywać corocznej oceny współpracy w danym roku podczas wspólnej konferencji oficerów ds. kontaktów reprezentujących poszczególne partnerstwa. Spotkania takie są organizowane w ramach platformy Polsko-Holenderskiej naprzemiennie w obu krajach.

Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział: Pan nadinsp. Waldemar Jarczewski – Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan mł. insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Pan nadinsp. Władysław Padło - oficer łącznikowy polskiej Policji w Holandii, Pan podinsp. Paweł Pinda – Zastępca Naczelnika Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, reprezentanci komend wojewódzkich Policji współpracujących bezpośrednio z Policją poszczególnych regionów w Holandii oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

Stronę holenderską reprezentowali: Chief Constable Pan Pim Miltenburg – Komendant Policji Regionu Gelderland-Midden, Pan Nico van Ooik – Przewodniczący Platformy, Pan Bert Hoffman – oficer łącznikowy Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie, przedstawiciele Policji poszczególnych Regionów współpracujących bezpośrednio z wojewódzkimi komendami Policji w Polsce, oraz przedstawiciel Ministerstwa Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w Holandii.

Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter z uwagi na wyróżnienie Pana Nico van Ooik Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Order ten jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Minister Spraw Zagranicznych RP wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Panu Nico van Ooik tego szczególnego wyróżnienia w podzięce za życzliwość, profesjonalizm, zaangażowanie oraz działania podejmowane na rzecz rozwoju współpracy organów ścigania naszych państw. Odznaczenia orderem dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Waldemar Jarczewski.

Ponadto, podczas spotkania, przedstawiciele poszczególnych komend wojewódzkich Policji, wspólnie ze swoimi partnerami ze strony holenderskiej dokonali prezentacji przedsięwzięć międzynarodowych zrealizowanych w roku 2011 i w latach poprzednich.

Jednym z najważniejszych wyników konferencji było wspólne podjęcie decyzji, że tegoroczne spotkanie było ostatnim tego typu spotkaniem podsumowującym współpracę w ramach Platformy, w którym uczestniczą wszyscy przedstawiciele obu stron. Uznano, że postawione wiele lat temu, na początku współpracy cele zostały osiągnięte, utworzono wiele sieci wymiany doświadczeń pomiędzy polską i holenderską Policją, bilateralna współpraca poszczególnych jednostek Policji funkcjonuje na wysokim poziomie i taka forma współpracy powinna być kontynuowana przez poszczególne komendy wojewódzkie Policji. Natomiast na poziomie centralnym zaproponowano zmianę kierunków współpracy.

Jedną z propozycji jest rozważenie możliwości udzielenia holenderskiej policji pomocy w realizacji czynności podejmowanych wobec obywateli Polski. Społeczność polska w Holandii jest jedną z najliczniejszych i dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie pokazały, że praca w regionach, w których żyje po kilkanaście tysięcy Polaków wymaga wiedzy na temat kultury, zwyczajów, religii i wiedzy o języku polskim. Wzorem komend wojewódzkich Policji w Krakowie oraz w Olsztynie, policjanci służb patrolowych, również z innych województw współpracujących z policją holenderską, mogliby cyklicznie wyjeżdżać w celu wsparcia kolegów podczas ich codziennej pracy.

Kolejna propozycja to szkolenia twinningowe prowadzone przez polską Policję m. in. z partnerem holenderskim. W związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, zarówno przed Polską, jak i Holandią pojawiają się nowe możliwości współpracy międzynarodowej, szczególnie w zakresie prowadzenia wspólnych projektów unijnych ukierunkowanych przede wszystkim na kraje aspirujące do wejścia do UE, do których skierowana została pomoc w ramach Partnerstwa Wschodniego (program Leonardo da Vinci i ISEC). Polska, we współpracy z Holandią, mogłaby stać się liderem programów unijnych dla tych państw, przekazując swoje niedawne doświadczenia w zakresie przygotowań do wstąpienia do UE. W chwili obecnej, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP we współpracy z partnerem holenderskim (IPOL KLPD) rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu współpracy bliźniaczej (tzw. Twinning) o nr BA/08/IB/JH/02 pt. „Twinning Assistance to the Directorate for coordination of police bodies” (“Wsparcie w ramach Twininngu dla Dyrekcji ds. koordynacji organów policji”). Beneficjentem projektu będzie Dyrekcja ds. koordynacji organów policji Bośni i Hercegowiny oraz podległe jej jednostki.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony