Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cztery służby, jedno Centrum na granicy

Data publikacji 16.12.2011

Policjanci z Polski i Słowacji, strażnicy graniczni i pracownicy Służby Celnej tworzą nową placówkę, która mieści się w Barwinku, na granicy Polski ze Słowacją. Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych ma przyspieszyć i maksymalnie uprościć wymianę informacji między służbami obu krajów.

Najpierw był Punkt Kontaktowy

Powstanie Polsko-Słowackiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku zamyka kilkuletni okres zdobywania doświadczeń i doskonalenia współdziałania Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej z Policją Republiki Słowacji. 21 grudnia 2007 roku na zawsze podniosły się szlabany na granicach ze Słowacją, Czechami i Niemcami. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Strefy Schengen. 1 stycznia 2008 roku, w pomieszczeniach byłego już wówczas przejścia granicznego między Polską a Słowacją w Barwinku powstał Punkt Kontaktowy. Tworzyli go policjanci Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i funkcjonariusze słowackiej Policji. Ta pionierska wówczas placówka powstała, by:

- wyszukiwać i wymieniać informacje i koordynować działania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości w rejonie przygranicznym;
- zarządzać przepływem informacji, analizować je i oceniać;
- wspierać inne jednostki uczestniczące w działaniach przygranicznych.

Z czasem do policjantów dołączyli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Izby Celnej w Przemyślu.

W 2009 roku policjanci Punktu Kontaktowego w Barwinku zrealizowali 402 sprawy, w roku 2010 - 733, a w pierwszym półroczu bieżącego roku - 351 spraw. Najczęściej są to zapytania dotyczące osób, dokumentów, informacji o kradzieżach pojazdów i działalności firm.

Z ciekawszych spraw, w których realizacji bardzo pomogli policjanci Punktu Kontaktowego w Barwinku, wymienić można np.:

- Pomoc Polakom, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym na Słowacji, ich samochód stoczył się do rowu, poszkodowani nie mogli się z niego wydostać. Jedna z ofiar zadzwoniła do rodziny w Polsce, rodzina zawiadomiła Policję. Policjanci z Barwinka ustalili w przybliżeniu okolice wypadku i przekazali tę informację Policji słowackiej. Jeden z
patroli odnalazł rozbity samochód niedaleko Presova. Więcej na ten temat >>

- Odnalezienie zaginionego z Sanoka, który dotarł do Bratysławy. Szczegóły >>

- Zatrzymanie Białorusina, który śmiertelnie potrącił rowerzystę na Podkarpaciu, po czym uciekł na Słowację.

- Ustalenia dla jednostek Policji z całego kraju prowadzących postępowania o poważne przestępstwa.

Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych

Otwarte wczoraj Centrum to 6 policjantów polskich, 6 policjantów słowackich, 6 strażników granicznych i 5 pracowników Służby Celnej. Stanowiska pracy zlokalizowane są w przestronnej sali. Każda ze służb dysponuje dostępem do swych baz danych. Centrum działa w systemie ciągłym. Wpływające do Centrum zapytania (mailem, faksem, telefonicznie) przekazywane są natychmiast Policji słowackiej. Jeśli odpowiedź można uzyskać po sprawdzeniu w bazie danych, udzielana jest na cito, jeśli trzeba ją skonsultować, trafia do właściwej jednostki na Słowacji, po czym wraca do Centrum i stąd trafia do pytającego. Identycznie przebiega proces udzielania odpowiedzi na zapytania słowackich służb. Czynione są starania, by w Centrum pracowali też przedstawiciele słowackiej Służby Celnej.

W uroczystości otwarcia udział wzięli: Marek Lisansky - Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie, nadinsp. Józef Gdański - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, insp. Kazimierz Mruk - Pierwszy Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, mł. insp. Jacek Lisak - naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, płk Jacek Bajger - zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, gen. bryg. Dominik Tracz - komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Tomasz Hano - zastępca dyrektora Izby Celnej w Przemyślu, Sławomir Miklicz - wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Rysz - zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Jan Juszczak - starosta krośnieński i Marek Górak - burmistrz Dukli.

(KWP w Rzeszowie / mw)

Powrót na górę strony