Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyremontowany komisariat Policji we Wrocławiu

Data publikacji 16.12.2011

Program rewitalizacji Komisariatu Policji Wrocław – Ołbin, to kolejny zakończony już projekt dolnośląskiej Policji, współfinansowany ze środków unijnych i Urzędu Miejskiego Wrocławia. Uroczyste otwarcie komisariatu, połączone z konferencją podsumowującą realizację projektu, odbyło się 16 grudnia 2011 r. Wartość przedmiotowego projektu to ponad 3 miliony złotych. Inicjatywa ta jest doskonałym przykładem współpracy Policji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocławia oraz Rady Osiedla.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. Zbigniew Maciejewski, Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl, Sekretarz Województwa Dolnośląskiego – Dariusz Kowalczyk, Komendant Miejski Policji we Wrocławiu - insp. Mirosław Potocki, a także przedstawiciele, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, MOPS oraz Rady Osiedla Nadodrze.

Po uroczystym, symbolicznym otwarciu Komisariatu Policji Wrocław – Ołbin, wyremontowanego w ramach projektu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wpisującego się jednocześnie w działania w zakresie rewitalizacji Wrocławia, zaproszeni gości mogli obejrzeć nowe oblicze komisariatu.

Podczas konferencji podsumowującej realizację projektu wszyscy podkreślali zgodnie, że dzięki współpracy różnych instytucji i podejmowanych wspólnie działań można bardzo wiele osiągnąć w dziedzinie zmiany wizerunku miasta, Policji jako instytucji, ale przede wszystkim w zakresie działań na rzecz społeczeństwa i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, czego właśnie przykładem jest zakończony obecnie projekt. Komendant Komisariatu Policji Wrocław - Ołbin odczytał również list przesłany na tę okoliczność przez Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Andrzeja Matejuka.

Intensywne użytkowanie budynku oraz brak bieżących remontów powodowały, że wspomniany komisariat był do tej pory w znacznym stopniu zniszczony. Wcześniejsza struktura budynku uniemożliwiała także zapewnienie dogodnych warunków obsługi interesantów, w tym osób niepełnosprawnych. Stan techniczny siedziby komisariatu wpływał również negatywnie na estetykę ciągu ulicy Rydygiera.

Dlatego przedmiotem projektu były prace remontowo-renowacyjne budynku. Wykonano m.in. remont dachu, renowację fasady budynku o zabytkowym charakterze wraz ze stolarką okienną i drzwiową, remont wnętrza komisariatu, gdzie m.in. zmieniono funkcję parterowej kondygnacji budynku, dostosowując ją do możliwości utworzenia punktu recepcyjnego obsługi interesantów, w tym także osób niepełnosprawnych.
Łączna wartość projektu to ponad 3 miliony złotych, z czego około 2 miliony przekazane zostały przez Urząd Miejski we Wrocławiu na Fundusz Wsparcia Policji, a pozostała kwota to środki unijne, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony