Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie spadochronowe antyterrorystów

Data publikacji 19.12.2011

Antyterroryści stale doskonalą swoje umiejętności, a system szkoleń obejmuje także ćwiczenia spadochronowe - dzięki temu w szeregach BOA jest grupa policjantów-spadochroniarzy przygotowanych do realizacji wyspecjalizowanych działań.

Historia skoków w warszawskiej jednostce antyterrorystycznej sięga roku 1976, kiedy to utworzony został Wydział Zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. W kolejnych latach, w trakcie kilku przekształceń jednostki, skoki spadochronowe stanowiły ważny element doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy BOA KGP oraz stały się pożądanymi umiejętnościami dla kandydatów do pracy w jednostce.

Program szkolenia spadochronowego BOA przewiduje skoki na poziomie podstawowym dla każdego z operatorów oraz zaawansowanym - dla grupy funkcjonariuszy wytypowanych do działań desantowych. Dzięki współpracy z cywilnymi ośrodkami szkolenia oraz jednostką wojskową „GROM” funkcjonariusze wykonujący skoki mogą uzyskać świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego, czyli uprawnienia państwowe. Otwiera to przed nimi możliwość dalszego szkolenia specjalistycznego.

Przyjęty sposób szkolenia pozwolił w stosunkowo krótkim czasie wyszkolić pełnowartościową grupę policjantów-spadochroniarzy, zdolnych do wykonywania skoków szkolno-bojowych, a tym samym przygotować ich do realizacji wyspecjalizowanych działań, prowadzonych przez komórki antyterrorystyczne Policji.

Prezentowany materiał przedstawia etapy szkolenia do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego, stąd efektowne figury – salta, beczki i inne elementy skoków spadochronowych wymagane na początkowym etapie doskonalenia zawodowego. W filmie zamieszczono również elementy skoków szkolno-bojowych. Funkcjonariusze BOA wykonują skoki z policyjnych śmigłowców Mi-8T oraz W-3A Sokół, udostępnionych przez Zarząd Lotnictwa Policji GSP KGP. Skoki wykonywane są z wolnym systemem otwarcia oraz na linę desantową ze spadochronami szybującymi najlepszych producentów światowych w tej dziedzinie. Do skoków bojowych używane są zasobniki indywidualne o masie do 30 kg. Dodatkowe wyposażenie stanowią urządzenia GPS, wysokościomierze, sygnalizatory oraz sprzęt łączności.

BOA w swoich szeregach posiada także licencjonowanych mechaników spadochronowych odpowiedzialnych za obsługę spadochronów oraz osprzętu spadochronowego.

Wszystkie te elementy pozwalają na samodzielne prowadzenie operacji bojowych przez zespół spadochroniarzy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

(BOA KGP / mg, fot. M. Szałajski)

Zobacz galerię zdjęć »

Powrót na górę strony