KGP: Zapraszamy na turnieje - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Zapraszamy na turnieje

Policja wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Transportu i Budownictwa co roku organizuje turnieje edukacyjne tj.: młodzieżowy turnieju motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Eliminacje do finałów obydwu imprez zaczynają się już na szczeblu szkół, gdzie wyłaniane są drużyny do wyższych eliminacji. W finale centralnym startują najlepsze drużyny.

Wiadomo już gdzie i kiedy odbędą się finały obydwu imprez w 2006 roku. Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym XXIX edycji rozegra się w dniach 2-4 czerwca 2006 roku na terenie województwa lubuskiego w miejscowości Wiechlice k/Szprotawy. Wiechlice są niewielką malowniczą miejscowością znajdującą się nieopodal rezerwatu przyrody "Buczyny Szprotawskiej". Tak, więc przy okazji zmagań turniejowych dzieci odwiedzą atrakcyjną miejscowość o walorach turystycznych, na pewno organizatorzy przygotują dla nich ciekawy program rekreacyjny.
Jubileuszowa, X edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego będzie miała swój finał w dniach 9-11 czerwca 2006 roku w Lublinie, w ramach obchodów dni Lublina.

Komenda Główna Policji zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zawodach. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy regulaminy obydwu imprez.

Do turnieju skierowanego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych przystępuje duża liczba szkół zlokalizowanych w niewielkich miejscowościach, czyli tam gdzie dzieci częściej niż w dużych miastach poruszają się po drogach bez opieki dorosłych, zarówno jako piesi jak i rowerzyści. Dzięki tej imprezie dzieci poznają i przyswajają sobie przepisy prawa o ruchu drogowego, a jednocześnie dobrze się bawią i mają szanse wygrać atrakcyjne nagrody. Podobnie rzecz się ma z turniejami dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Tutaj jednak poprzeczka jest znacznie wyższa. Młodzi zawodnicy muszą się wykazać znajomością przepisów ruchu drogowego taką jaka obowiązuje na egzaminie na prawo jazdy. Jeden z zawodników drużyny musi mieć ukończone 18 rok życia albowiem w trakcie zawodów odbywa się konkurencja jazdy samochodem po wyznaczonym torze przeszkód. Na prawidłowością przebiegu zawodów oczywiście czuwa Policja.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny na rok szkolny 2005/2006

Regulamin (plik PDF)
Załącznik nr 1 - Wzór sprawozdania z finału wojewódzkiego (plik PDF)
Załącznik nr 2 - Zgłoszenie drużyny do finału ogólnopolskiego (plik PDF)
Załącznik nr 3 - Trasy prób motorowerowych (plik PDF)

Załącznik nr 4 - Zarządy okręgowe Polskiego Związku Motorowego (plik PDF)
Załącznik nr 5 - Kuratoria oświaty (plik PDF)
Załącznik nr 6 - Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (plik PDF)

Ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym na rok szkolny 2005/2006

Regulamin (plik PDF)
Załącznik nr 1 - Wzór sprawozdania z finału wojewódzkiego (plik PDF)
Załącznik nr 2 - Zgłoszenie drużyny do finału ogólnopolskiego (plik PDF)
Załącznik nr 3 - Rysunki przeszkód (plik PDF)
Załącznik nr 4 - Zarządy okręgowe Polskiego Związku Motorowego (plik PDF)
Załącznik nr 5 - Kuratoria oświaty (plik PDF)
Załącznik nr 6 - Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (plik PDF)KOMUNIKAT Nr 1

Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Turnieju BRD

na rok 2005/2006

 

Krajowy Komitet Organizacyjny informuje:
1. W związku z wizytą Papieża w Polsce w uzgodnieniu z organizatorem ulega zmianie termin XXIX Ogólnopolskiego Finału Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Ogólnopolski Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany zostanie w dniach 2 – 4.06.2006 r. – Wiechlice k/Szprotawy.

Pozostałe ustalenia organizacyjne pozostają bez zmian.

 

2. W Regulaminie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok 2005/2006 w rozdziale VI, pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:

"podczas eliminacji konkurencje praktycznej jazdy po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego mogą być przeprowadzane na rowerach będących w dyspozycji odpowiednich Komitetów Organizacyjnych. Podczas Ogólnopolskiego Finału Turnieju  konkurencje praktycznej jazdy po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego przeprowadzane zostaną na rowerach "górskich" (koła 26 cali).

 

3. W miesięczniku Wychowanie Komunikacyjne w nr 2 z lutego 2006 r. opublikowany został Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2005/2006 wraz z załącznikami.

 

W załączniku nr 3 -  rysunki przeszkód, stwierdzono następujące błędy dotyczące przeszkód:

a)  łezka -  skreśla się w całości zapis od słowa "uwaga..." do końca zdania.

b) slalom z ograniczeniem -  skreśla się w całości zapis od słowa "uwaga..." do końca zdania.

 

Jednocześnie informujemy, że na stronach internetowych Polskiego Związku Motorowego www.pzm.pl ora Ministerstwa Edukacji i Nauki  www.mein.gov.pl  oraz  KG Policji www.policja.gov.pl  znajdują się prawidłowe rysunki przeszkód.
                              
Warszawa, dnia 27.02.2006 r.

  

KOMUNIKAT Nr 2

Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Turnieju BRD

Na rok 2005/2006


W Regulaminie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok 2005/2006 w rozdziale VI, pkt 15 otrzymuje ostateczne brzmienie:

"podczas eliminacji konkurencje praktycznej jazdy po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego mogą być przeprowadzane na rowerach będących w dyspozycji odpowiednich Komitetów Organizacyjnych. Podczas Ogólnopolskiego Finału Turnieju konkurencje praktyczne jazdy po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego przeprowadzane zostaną:
- dla szkół gimnazjalnych na rowerach "górskich" (koła 26 cali)

- dla szkół podstawowych na rowerach "górskich" (koła 26 cali) lub (na wniosek opiekuna drużyny) na rowerach typu "składak" (koła 20 cali)".

 

Warszawa, dnia 20.03.2006 r.

 


 

Powrót na górę strony
Polska Policja