Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kierownictwa KGP z oficerami łącznikowymi polskiej Policji

Data publikacji 22.12.2011

W dniu 22 grudnia br. w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej, odbyła się coroczna narada służbowa kierownictwa KGP z oficerami łącznikowymi polskiej Policji akredytowanymi w placówkach zagranicznych RP oraz oficerami Policji przy Interpolu i Europolu.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp Rafał Łysakowski, uczestniczyli także kierownicy i przedstawiciele komórek organizacyjnych KGP.

Naradę otworzył Komendant Główny Policji Pan gen. insp. Andrzej Matejuk, który dokonał m. in. podsumowania zadań realizowanych przez Policję w związku z przewodnictwem Polski w Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na wysokie oceny, z którymi spotkały się inicjatywy i działania podejmowane przez oficerów łącznikowych, w tym szczególnie posiedzenia Zarządu Europolu w Hadze oraz międzynarodowe konferencje w Moskwie i Kijowie, poświęcone odpowiednio zwalczaniu przestępczości narkotykowej i handlu ludźmi.

Gen. insp. Andrzej Matejuk poinformował także o zadaniach, które czekają Policję w 2012 roku, także w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Na tym tle, podkreślił szczególną rolę oficerów łącznikowych w procesie wymiany informacji między poszczególnymi krajami i policyjnymi organizacjami międzynarodowymi.

W trakcie narady omówiono również inne zadania realizowane przez oficerów łącznikowych w mijającym roku oraz określono obszary aktywności polskiej Policji na rok 2012.
Tematem spotkania były także możliwości i kierunki rozwoju współpracy policyjnej w państwach – miejscach akredytowania oficerów łącznikowych, a także zagadnienia dotyczące bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi KGP. Wymieniono spostrzeżenia i uwagi wynikające z realizacji zadań przez oficerów łącznikowych we współpracy z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji. Narada służbowa była też okazją do wymiany poglądów na temat możliwości usprawnienia wymiany informacji i zwiększenia zakresu merytorycznego prowadzonej współpracy.

W trakcie wizyty w kraju oficerowie łącznikowi zwiedzili także Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów CBŚ KGP, które jest jedyną w Europie i drugą na świecie tego typu placówką, przeznaczoną do szkolenia specjalistów w zakresie zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych.

opracowano: BMWP KGP

Powrót na górę strony