Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspomóż rodziny poległych policjantów

Data publikacji 04.01.2012

Jeden procent odprowadzanego podatku dochodowego za rok 2011 możecie Państwo przekazać Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Decydując się na wpłatę pomagacie państwo rodzinom osieroconym przez policjantów, którzy polegli na służbie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i wszelka pomoc podopiecznym rodzinom możliwa jest wyłącznie dzięki życzliwości i hojności ludzi dobrej woli.

Logo FundacjiFundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną.

W tej chwili Fundacja ma pod opieką ponad 230 rodzin, w których wychowuje się ponad 250 dzieci. Tylko w ubiegłym roku dzięki środkom uzyskanym m.in. z 1 % rozliczeń podatkowych ludzi dobrej woli udało się m.in. przyznać zapomogi dla 206 podopiecznych oraz zorganizować wakacje dla 237 wdów i dzieci.

Zachęcamy do zadeklarowania w swoim zeznaniu podatkowym (PIT) 1% na rzecz Fundacji oraz do wszelkich dobrowolnych wpłat na jej konto:

 

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

KRS 0000101309

Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

 

W imieniu podopiecznych Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje za wszystkie dotychczasowe wpłaty.

(mw / js)
 

Powrót na górę strony