Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 05.01.2012

W szeregi warmińsko-mazurskiej Policji wstąpiło 43 nowych funkcjonariuszy. Uroczyste ślubowanie odbyło się na dziedzińcu olsztyńskiego zamku. Sytuacja kadrowa w warmińsko-mazurskiej Policji potwierdza, że jesteśmy firmą gwarantującą życiową stabilizację oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Dzisiaj o godzinie 10.00 na dziedzińcu olsztyńskiego zamku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. W gronie tych, którzy po raz pierwszy założyli mundur znalazło się 30 mężczyzn i 13 kobiet. Teraz policjantów czeka kilkumiesięczne przeszkolenie podstawowe, a potem praca w jednostkach macierzystych naszego regionu.

Najwięcej policjantów trafi do Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – zasili go 13 funkcjonariuszy w tym 2 kobiety. Do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu trafi 5 funkcjonariuszy, a do Komendy Miejskiej w Olsztynie 8. 4 osoby zasilą komendę w Piszu, natomiast po 2 funkcjonariuszy trafi do komend w Gołdapi, Iławie, Bartoszycach, Ostródzie i Szczytnie. Do Mrągowa, Bartoszyc i Braniewa przydzielono po jednym policjancie.

Aby znaleźć się w tym gronie, każdy z funkcjonariuszy musiał pozytywnie przejść wszystkie etapy rekrutacji. Rozmowa wstępna, test wiedzy ogólnej, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany, aż wreszcie komisja lekarska – to tylko niektóre etapy, które musi przejść osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji.

Dzisiaj nowo przyjęci policjanci, w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Adama Kołodziejskiego złożyli uroczyste ślubowanie. Najczęstszym motywem w staraniu się do służby jest niezmiennie to, że kandydaci postrzegają policję jako firmę gwarantującą życiową stabilizację oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Przypomnijmy - służbę w Policji może pełnić:

* obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
* niekaralny i korzystający z pełni praw publicznych;
*posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
*posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

(KWP w Olsztynie / pt)
 

Powrót na górę strony
Polska Policja