Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy szef stołecznej Policji

Data publikacji 24.01.2012

Nadinspektor Mirosław Schossler, były Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, został nowym Komendantem Stołecznym Policji. Zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Adama Mularza. Uroczyste wprowadzenie odbyło się w obecności Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Działoszyńskiego.

Uroczystość wprowadzenia nowego szefa stołecznej Policji odbyła się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji. Po uroczystym złożeniu meldunku odczytano rozkaz Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego o odwołaniu z funkcji Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Adama Mularza i o powołaniu na to stanowisko nadinspektora Mirosława Schosslera.

Podziękowania za służbę w Policji złożył komendantowi Mularzowi Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński: „Myślę, że to czas, który Pan Komendant będzie dobrze wspominał. Myślę, że jego wybór o zakończeniu kariery służbowej policjanta będzie miał przełożenie na służbę Państwu. Jednocześnie chcę podziękować Panu Komendantowi za wieloletnią, bardzo efektywną służbę, za wszystko, co zrobił dla Policji, dla swoich podwładnych. Panie Komendancie serdecznie dziękuję. Życzę Panu wszystkiego najlepszego i oby dalsza służba Państwu przynosiła Panu satysfakcję”.

W dalszej części Komendant Główny Policji powitał nowego Komendanta Stołecznego nadinspektora Mirosława Schosslera: „Ponieważ garnizon stołeczny jest najważniejszą jednostką polskiej Policji i najbardziej newralgiczną podjąłem decyzję o mianowaniu na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji Pana nadinspektora Schosslera, z którym miałem przyjemność już kilkakrotnie, w różnych miejscach współpracować. Uważam, że daje gwarancję tego, że będzie tę funkcję wypełniał należycie. Panu Komendantowi gratuluję i życzę dalszych sukcesów”.

Kolejną częścią uroczystości było przekazanie sztandaru komendy stołecznej. Następnie komendant Adam Mularz podziękował za wspólne lata służby wszystkim zgromadzonym w Białej Sali: „Chciałem powiedzieć dziękuję. Po prostu dziękuję. Dziękuję za 4 lata. Tę komendę zostawiam w najlepszym stanie, jakim mogliśmy ją razem zbudować i oddaję ją w najlepsze ręce, jakie można ją oddać.”

Następnie głos zabrał nadinsp. Mirosław Schossler: „Dla mnie to ogromny zaszczyt objąć funkcję Komendanta Stołecznego Policji. Jestem dumny i spełniony jako policjant. Cieszę się że będę miał możliwość realizować swoje umiejętności policyjne i doświadczenie, które zdobyłem. Zrobię wszystko, aby stołeczna Policja, tak jak do tej pory cieszyła się zaufaniem i autorytetem, aby panowała dobra atmosfera pracy i służby, jaką wprowadził Pan Komendant Mularz, aby te standardy nie zostały obniżone. Cieszę się, że mogę objąć to stanowisko i uważam, że jest we mnie potencjał. Jestem w stanie przejść przez ten trudny okres, jakim jest Euro. Jeszcze raz dziękuję za to zaufanie, jakim obdarzył mnie Pan Komendant Główny Policji.”

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru Komendy Stołecznej Policji.


Nadinspektor Mirosław Schossler ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 1991 r. pełni służbę w Policji. W tym czasie zajmował szereg stanowisk kierowniczych, przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Między innymi pełnił służbę na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie, a także naczelnika Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Od 2005 r. zajmował stanowisko naczelnika CBŚ KGP w Warszawie w wydziale zajmującym się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej, a następnie Wydziale Nadzoru i Spraw i Spraw Ogólnych CBŚ.

Posiadane przez nadinspektora Mirosława Schosslera bardzo wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie zawodowe, ogromne zaangażowanie i wypracowany skuteczny model zarządzania komórkami organizacyjnymi stanowiły przesłankę do powołania w 2007r. na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Od czterech lat pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach.

Od początku pełnienia funkcji, m.in. inicjował i udoskonalał programy prewencyjne realizowane w ramach programu Bezpieczne Świętokrzyskie, którego wieloletnia realizacja wytyczała kierunki działań dla podmiotów zaangażowanych w ideę tworzenia bezpiecznego województwa świętokrzyskiego.

Nowy Komendant Stołeczny Policji ma 45 lat. Jest żonaty, ma 18-letniego syna. Hobby to ogrodnictwo i sporty zimowe.

(KSP / mg)

Powrót na górę strony
Polska Policja