Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania od Ministra Spraw Wewnętrznych

Data publikacji 26.01.2012

Jacek Cichocki, Minister Spraw Wewnętrznych, złożył na ręce Komendanta Głównego Policji podziękowania dla policjantów i pracowników Policji w związku z zakończeniem przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Minister Spraw Wewnętrznych podkreślił, że bez aktywnej roli Komendy Głównej Policji wielu ważnych rozwiązań nie dałoby się wprowadzić. Podziękował za przewodnictwo oraz merytoryczne przygotowanie przedstawicieli KGP odpowiedzialnych za obsługę grup roboczych  oraz uczestniczących  w posiedzeniach zarządów Europolu i Cepolu, a także za skuteczny udział w zabezpieczeniu spotkań, które odbyły się w Polsce w trakcie prezydencji.

Podsumowanie prac Policji w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE >>

Powrót na górę strony