Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Robocze spotkanie polskich i niemieckich policjantów

Data publikacji 27.01.2012

W siedzibie KWP w Szczecinie odbyło się robocze spotkanie zachodniopomorskich policjantów z funkcjonariuszami niemieckimi z landu Brandenburgii dotyczące współpracy w zwalczaniu przestępczości transgranicznej i samochodowej.

Było to kolejne spotkanie w ramach międzynarodowej współpracy Policji polskiej i niemieckiej, zainicjowane przez funkcjonariuszy z zachodniopomorskiego oraz z sąsiedniego landu Brandenburgii. Skoncentrowano się na naim na omówieniu aktualnej koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości transgranicznej, a w szczególności sfery związanej z kradzieżami pojazdów.

Funkcjonariusze obradowali w dwóch grupach, w których odpowiednio koncentrowano się na pionie kryminalnym i prewencyjnym, gdzie między innymi policjanci z KWP Szczecin szczegółowo podzielili się doświadczeniami ze swoich programów profilaktycznych.

Jednym z głównych  wypracowanych efektów jest postanowienie o stworzeniu specjalnych, stałych grup policjantów po obu stronach Odry zajmujących się koordynacją policyjnych działań w przypadkach naruszeń prawa w wyszczególnionym zakresie. Ma to jeszcze bardziej usprawnić dotychczasowy obieg informacji i przyspieszyć czas reakcji na zagrożenia.

Wielogodzinne prace zespołów roboczych podsumowała konferencja prasowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinspektora Wojciecha Olbrysia i Prezydenta Policji w Brandenburgii Arne Feuringa.

(KWP w Szczecinie / mw)

Powrót na górę strony