Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadinsp. Leszek Marzec Opolskim Komendantem Wojewódzkim Policji

Data publikacji 09.02.2012

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wprowadził wczoraj uroczyście nadinsp. Leszka Marca w obowiązki Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Nadinsp. Bogdan Klimek pożegnał się wczoraj ze swoimi podwładnymi. W uroczystości tej uczestniczyli m.in. Wojewoda Opolski, Wicewojewoda i Marszałek Województwa Opolskiego.

Uroczystość rozpoczęła się wczoraj o godz. 9.00 w sali konferencyjnej KWP z udziałem Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, Wicewojewody Opolskiego Antoniego Jastrzembskiego i Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty, kadry kierowniczej garnizonu opolskiego oraz opolskich dziennikarzy.

Z dniem 9 lutego 2012 roku Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki powołał na stanowisko Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Leszka Marca.

Przejmujący obowiązki szefa garnizonu opolskiego nadinsp. Leszek Marzec jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Służbę w Policji pełni od 1980 r. Od 1986 r. zajmował stanowiska kierownicze, między innymi Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, Zastępcy i I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. W 2008 r. został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Doprowadził do spopularyzowania idei bieżącego wykorzystania analizy kryminalnej przy wszystkich poważniejszych sprawach prowadzonych na terenie województwa dolnośląskiego. Jako Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim spowodował znaczne ograniczenie przestępczości, co przejawia się w coraz mniejszej liczbie wszczętych postępowań przygotowawczych przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępstw. Ponadto od lat koordynował i nadzorował zabezpieczenie największej w Europie imprezy masowej Woodstock. Dokonał wielu zmian organizacyjnych, a do najważniejszych z nich można zaliczyć wyodrębnienie komórek do walki z przestępczością narkotykową, wzmocnienie komórek realizujących zadania z zakresu ruchu drogowego, co w znaczny sposób przyczyniło się do ograniczenia wypadków śmiertelnych w województwie lubuskim, sukcesywne wzmacnianie struktur podległych jednostek stanowiskami policyjnymi przekazywanymi z komendy wojewódzkiej Policji, między innymi dla służb patrolowych oraz ruchu drogowego.

Nadinsp. Leszek Marzec aktywnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach międzynarodowych oraz wykorzystuje w praktyce zawodowej uzyskaną wiedzę. Posiadane przygotowanie ogólne i zawodowe oraz doświadczenie uzyskane w toku dotychczasowej służby, potwierdzają bardzo duże kompetencje oficera w zakresie zarządzania jednostkami Policji.

Przekazujący z dniem 8 lutego 2012 roku obowiązki Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Bogdan Klimek kierował opolskim garnizonem Policji od 21lutego 2006 roku.

Nadinspektor Bogdan Klimek jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Służbę w mundurze rozpoczął w 1977 r. w Krakowie. W 1991 roku, po stażu we Francji został szefem sztabu Oddziału Prewencji, a 8 lat później zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od 2002 roku był pierwszym zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, odpowiedzialnym za pion prewencji. Od marca 2005 r. był Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu.

Powrót na górę strony
Polska Policja