Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Akredytacja dla Laboratorium Kryminalistycznego dolnośląskiej Policji

Data publikacji 15.02.2012

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jako pierwsze spośród laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji w Polsce, uzyskało akredytację nr AB 1312, w związku z czym dołączyło ono do elitarnej grupy europejskich laboratoriów kryminalistycznych spełniających, wymagania Unii Europejskiej. Wcześniej taką akredytację uzyskało jedynie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej i Komendy Stołecznej Policji.

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło zgodność działania systemu zarządzania jakością Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17 025:2005+Ap1:2007. W związku z tym Laboratorium dolnośląskiej Policji dołączyło do elitarnej grupy europejskich laboratoriów kryminalistycznych spełniających, wymagania Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej nr 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych, wykonujących czynności laboratoryjne.
 
Przedmiotowa Decyzja narzuca na państwa członkowskie zapewnienie, aby dostawcy usług kryminalistycznych, przeprowadzający czynności laboratoryjne byli akredytowani przez krajową jednostkę akredytacyjną na zgodność z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17025. Informacje będące wynikiem badań kryminalistycznych w jednym państwie członkowskim mogą obecnie budzić w innym państwie członkowskim niepewność, co do sposobu postępowania z przedmiotem badań, stosowanych metod badawczych oraz sposobu interpretacji wyników. Szczególnie ważne zatem jest wprowadzenie wspólnych standardów dotyczących dostawców usług kryminalistycznych w przypadku wrażliwych danych osobowych takich jak profile DNA czy dane daktyloskopijne.
 
Akredytacja dostawców usług kryminalistycznych jest ważnym krokiem w kierunku bezpiecznej i skutecznej wymiany danych kryminalistycznych w Unii Europejskiej. Przyznana Laboratorium dolnośląskiej Policji, potwierdza wysoką jakość wykonywanych badań i kompetencję zatrudnionego personelu. Tylko w ubiegłym roku Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadziło blisko 6 tys. badań metodami, które uzyskały akredytację.

(KWP we Wrocławiu / ds)

Film Akredytacja dla Laboratorium Kryminalistycznego dolnośląskiej Policji


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Akredytacja dla Laboratorium Kryminalistycznego dolnośląskiej Policji (format flv - rozmiar 7.22 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja