Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy komendant wojewódzki na Warmii i Mazurach

Data publikacji 15.02.2012

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Krzysztof Gajewski wręczył nadinsp. Józefowi Gdańskiemu postanowienie o powołaniu na stanowisko warmińsko - mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, wojewoda Marian Podziewski, przedstawiciel marszałka województwa, przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Prokuratur oraz szef delegatury ABW w Olsztynie. Nowego komendanta przywitało także kierownictwo warmińsko – mazurskiej Policji.

Nadinsp. Józef Gdański pełni służbę w Policji od 1981 r. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską MO w Szczytnie oraz studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 1985 r. zajmował stanowisko kierownika Grupy Ruchu Drogowego RUSW w Łańcucie, a następnie stanowiska kierownicze wyższego szczebla: od 1990 r. – Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w Łańcucie, od 1998 r. – Komendanta Rejonowego Policji w Leżajsku, od 1999 r. – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, przy czym w latach 2001 – 2007 trzykrotnie pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Posiadane przez nadinsp. Józefa Gdańskiego bardzo wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie zawodowe, ogromne zaangażowanie i wypracowany, skuteczny model zarządzania jednostkami organizacyjnymi Policji stanowiły przesłankę do powołania go w 2008 r. na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Od 1990 r. współpracuje ze strukturami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie przeciwdziałania klęskom żywiołowym i profilaktyce przeciwpożarowej oraz aktywnie uczestniczy w pracach zespołu realizującego założenia Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej”. Nadinsp. Józef Gdański doprowadził do wielu oczekiwanych przez środowisko zmian. Poprzez kreatywność i nacisk na pracę zespołową stał się inspiratorem rozwiązań w obszarze promocji zawodu i doboru do służby w Policji.

(KWP w Olsztynie / ds)

Powrót na górę strony
Polska Policja