Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste powitanie nowego Komendanta w Gorzowie

Data publikacji 15.02.2012

Dzisiaj o godzinie 13:00 odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Ryszarda Wiśniewskiego. Nowego przełożonego lubuskich policjantów przedstawił osobiście Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz. Na uroczystości nie mogło zabraknąć władz województwa i przedstawicieli współpracujących z Policją instytucji oraz kadry kierowniczej garnizonu.

Wyjątkowa w swym wymiarze uroczystość zgromadziła w sali narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wielu znamienitych gości. Najważniejszym z nich był Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, który dokonał uroczystego wprowadzenia nowego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Pierwsze gratulacje insp. Ryszard Wiśniewski przyjął od Wojewody Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, Jarosława Sokołowskiego – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego oraz swych zastępców. Inspektor Ryszard Wiśniewski po raz pierwszy miał też możliwość przywitania się z kadrą kierowniczą garnizonu i poznania tych, z którymi podczas kolejnych dni będzie współpracował.

Pierwsze pytanie nowemu Komendantowi mogli również zadać przybyli na uroczystość przedstawiciele mediów. Dziennikarze gratulując objęcia stanowiska pytali o najbliższe plany związane z kierowaniem Lubuskim Garnizonem Policji. Inspektor Ryszard Wiśniewski odpowiadając na nie pokreślił, że sposobem na utrzymanie dobrych efektów pracy lubuskiej Policji jest właściwe wykonywanie obowiązków przez wszystkich policjantów i dobre przygotowanie kadry, która wspólnie realizować będzie stawiane przed nią zadania.

Inspektor Ryszard Wiśniewski służbę w Policji rozpoczął w 1983 r. jako dzielnicowy. W latach 1987 – 1990 studiował w ASW Szczytno na Wydziale Porządku Publicznego. Po ukończeniu edukacji związał swoją dotychczasową karierę zawodową z Łodzią. Pracę rozpoczął w Komendzie Rejonowej Policji Łódź Polesie, gdzie od 1992 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji. W latach 1999 – 2000 kierował Wydziałem Wspomagania Dowodzenia Command Control. W 2003 r. insp. Ryszardowi Wiśniewskiemu powierzono kierowanie VIII Komisariatem Policji w Łodzi, skąd w 2007 r. w dowód uznania wysokich kwalifikacji i doskonałej organizacji służby awansowany został na stanowisko Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Jako doświadczony przełożony w czerwcu 2009 r. objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, na którym wykonywał swoje obowiązki do chwili obecnej. W trakcie pełnienia tej funkcji wraz z podległymi funkcjonariuszami wdrożył rozwiązania, które przyczyniły się do znacznej poprawy osiąganych wyników, dzięki którym Komenda Miejska Policji w Łodzi zaliczana jest do najlepszych jednostek w kraju. 14 lutego 2012 r. insp. Ryszard Wiśniewski objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. za swój priorytet przyjmuje rzetelne i profesjonalne wykonywanie obowiązków przez podległych mu policjantów oraz budowę dobrego wizerunku Policji. Jednakże w kontaktach międzyludzkich stawia przede wszystkim na zespół, mając świadomość, że podstawą sukcesu są dobre relacje pomiędzy współpracownikami. Zdaniem insp. Ryszarda Wiśniewskiego praca policjantów powinna być oceniana na podstawie sprawności, szybkości i skuteczności ich działania. Bardzo ważne jest także zaufanie społeczne i zrozumienie dla zgłaszanych Policji problemów. Z inicjatywy Komendanta insp. Ryszarda Wiśniewskiego w łódzkiej jednostce opracowanych zostało szereg programów prewencyjnych, które kompleksowo przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie przestępczości na tym terenie. Insp. Ryszard Wiśniewski ma zamiar wykorzystać swoje bogate doświadczenia zawodowe również w dalszym zwiększaniu skuteczności działania Policji lubuskiej. Komendant nie ukrywa także, że z dużym optymizmem staje przed nowym zawodowym wyzwaniem, jakim jest powierzenie mu stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Insp. Ryszard Wiśniewski ma 49 lat. W dowód uznania za dotychczasową służbę i zaangażowanie w podejmowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa wyróżniony został: Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym i Srebrnym „Krzyżem Zasługi”. Wyróżniono go również Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.

(KWP w Gorzowie / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja