Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji tureckiej w ramach instrumentu TAIEX

Data publikacji 16.02.2012

Dziś rozpoczyna się finansowana ze środków Unii Europejskiej wizyta studyjna w Polsce delegacji Policji Państwowej Turcji. Spotkanie zagranicznych gości z przedstawicielami Policji i Straży Granicznej potrwa dwa dni. Koordynacją przedsięwzięcia zajmuje się Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wizyta studyjna jest rezultatem zgłoszenia przez stronę turecką wniosku do służb Komisji Europejskiej w ramach programu pomocowego TAIEX. Spotkanie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie zasad etyki zawodowej i funkcjonowania instytucji egzekwowania prawa w Polsce.

W programie wizyty przewidziano spotkania z ekspertami Komendy Głównej Policji (przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych KGP, Biura Kontroli KGP, Biura Kadr i Szkolenia KGP), Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.

Trzej tureccy partnerzy szczebla eksperckiego będą mieli możliwość zapoznać się zarówno z uregulowaniami prawnymi, jak i kwestiami praktycznymi mechanizmów etyki zawodowej służb egzekwowania prawa, które zostały wypracowane w polskich instytucjach.

Warto podkreślić, że Policja nawiązuje coraz ściślejszą współpracę z instytucjami z krajów kandydujących i sąsiedzkich w ramach funduszu TAIEX (krajowy punkt koordynacyjny znajduje się w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP). Instrument ten oprócz wizyt studyjnych umożliwia również finansowanie udziału polskich ekspertów w warsztatach i seminariach prowadzonych w krajach trzecich.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji w zeszłym roku brali udział w spotkaniach finansowanych ze środków TAIEX m. in. w Mołdawii, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Turcji. Tegoroczne założenia współpracy międzynarodowej zakładają rozszerzenie zaangażowania strony polskiej nie tylko w bilateralne przedsięwzięcia szkoleniowe, ale również działania wielostronne. Z partnerem tureckim w najbliższym czasie planowane są kolejne projekty, również w ramach innych funduszy, jak na przykład program Leonardo da Vinci.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony