Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Policyjna Państw Inicjatywy Szczytu Bezpieczeństwa Atomowego

Data publikacji 22.02.2012

Wczoraj, 21 lutego 2012 roku, w Warszawie Podsekretarz Stanu ds. Polityki Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bogusław Winid oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski otworzyli Konferencję Policyjną Państw Inicjatywy Szczytu Bezpieczeństwa Atomowego (NSS) dotyczącą zwalczania przemytu materiałów jądrowych (CNS).

Spotkanie, które zgromadziło kilkudziesięciu wysokich rangą przedstawicieli organów ścigania państw NSS, obserwatorów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Unii Europejskiej, FBI, Departamentu Energii USA oraz Interpolu potrwa do 23 lutego. Stronę polską reprezentują przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Centrum Antyterrorystycznego ABW, Państwowej Agencji Atomistyki, Służby Celnej oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Organizatorami Konferencji są Komenda Główna Policji oraz Sekretariat Generalny Interpolu, przy wsparciu FBI. Interpol poprosił polską Policję o pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia, doceniając w ten sposób nasz profesjonalizm i zaangażowanie we wcześniejsze podobne inicjatywy.

Nadinsp. Gajewski powiedział: "W świetle wydarzeń ostatnich lat widać, że zagrożenia CBRNe stają się coraz bardziej realne. Ubiegły rok upłynął pod znakiem 10 rocznicy zamachów na World Trade Center. Od tamtych tragicznych chwil cały świat zrozumiał, że dziś to nie wojna konwencjonalna jest największym zagrożeniem, ale terroryzm, który dotyka wszystkich bez wyjątku – również ludność cywilną, którą mamy obowiązek chronić.” Dlatego też wszelkie spotkania i szkolenia pomagające jak najlepiej przygotować się do wykrywania i zwalczania tego typu zagrożeń mają taką wagę.

Konferencja CNS jest doskonałą okazją dla przedstawicieli organów ścigania państw inicjatywy NSS do przedyskutowania kwestii przemytu materiałów jądrowych przed marcowym szczytem głów państw NSS w Korei Płd. i jest ukierunkowana na promowanie współpracy na szczeblu krajowym pomiędzy agencjami właściwymi do zwalczania zagrożeń typu CBRNe.

Zastępca Komendanta Głównego Policji powiedział: "Polska Policja bardzo poważnie podchodzi do zagrożeń typu CBRNe – dowodem na to niech będzie choćby to, że zwalczanie zagrożeń radiologicznych i nuklearnych było jednym z priorytetów naszej ubiegłorocznej Prezydencji w UE. Ponadto w Kursie Interpolu nt. Śledztw z Zakresu Terroryzmu z Użyciem Materiałów Radiologicznych i Nuklearnych, który Interpol zorganizował przy naszym wsparciu w Warszawie we wrześniu ubiegłego roku, wzięli udział funkcjonariusze polskiej Policji i innych kompetentnych w tym zakresie instytucji”. Należy dodać, że polska Policja podjęła już starania mające na celu pozyskanie na stałe od Departamentu Energii USA jednego pojazdu z zamontowanym sprzętem do wykrywania promieniowania oraz wypożyczenia czterech takich samych zestawów na czas zabezpieczenia EURO 2012. Uczestnicy Konferencji mają możliwość obejrzenia takiego zestawu i zapoznają się z jego działaniem, oglądając film przedstawiający ćwiczenia przeprowadzone przez funkcjonariuszy BOA KGP i KSP z użyciem sprzętu do wykrywania źródeł promieniowania neutronowego i gamma. Zamontowanie tego rodzaju sprzętu w vanie umożliwia szybkie i dyskretne wykrywanie źródeł promieniotwórczych i jest doskonałym narzędziem do wykrywania ewentualnych zagrożeń radiologicznych podczas imprez masowych.

Po raz kolejny Polska jest gospodarzem przedsięwzięcia organizowanego przez Interpol. Jest to dowód uznania i zaufania, jakim cieszy się polska Policja w środowisku międzynarodowym, a także znakomita okazja do poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych polskich służb. Warto przypomnieć, że zaangażowanie Polski w inicjatywy i projekty Interpolu zwiększają nasz prestiż na arenie międzynarodowej i świadczą
o profesjonalnym podejściu do ochrony państwa i obywateli, które wymaga stałej aktualizacji wiedzy i podnoszenia kwalifikacji naszych organów ścigania.

(źródło: BMWP KGP)

Film Ćwiczenia z użyciem sprzętu do wykrywania promieniowania

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Ćwiczenia z użyciem sprzętu do wykrywania promieniowania (format flv - rozmiar 10.25 MB)

Powrót na górę strony