Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe w Legionowie

Data publikacji 02.03.2012

W dniach 1 – 2 marca 2012 r. z inicjatywy Biura Prewencji KGP w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie odbyło się seminarium szkoleniowe dla policjantów koordynujących działania Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych.

W seminarium ”Działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych” uczestniczyli koordynatorzy tego zagadnienia z wszystkich komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, kierownicy jednostek/komórek wodnych z tych garnizonów oraz przedstawiciele szkół policyjnych. Ponadto, w seminarium udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Seminarium było jednym z etapów przygotowywania się Policji do zbliżającego się sezonu letniego, podczas którego duża liczba osób korzysta z atrakcji związanych z wypoczynkiem na różnego rodzaju akwenach.

Uczestnicy seminarium zapoznali się z analizą utonięć za lata 2007-2011 oraz nowymi regulacjami prawnymi w obszarze bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych, w tym z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która weszła w życia w dniu 1 stycznia 2012 r.

W trakcie dyskusji wymieniano doświadczenia oraz diagnozowano problemy występujące podczas pełnienia tego rodzaju służby. Korzystając z udziału w spotkaniu przedstawiciela PSR omówiono zasady współdziałania pomiędzy Państwową Strażą Rybacką a Policją, w zakresie zwalczania kłusownictwa oraz poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych.

Na zakończenie uczestnicy zgodnie stwierdzili, że pełnienie służby, głównie patrolowej, na wodach i terenach przywodnych, jest konieczne przez cały rok ze szczególnym nasileniem w okresie wakacyjnym, nie tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom oraz ich mieniu podczas wypoczynku, ale również w celu przeciwdziałania zachowaniom skierowanym przeciwko przepisom o ochronie przyrody.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

Powrót na górę strony