Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Republika Tatarstanu zainteresowana EURO 2012

Data publikacji 02.03.2012

W dniach 28 – 29 lutego w Kazaniu, stolicy Tatarstanu, odbyła się II międzynarodowa konferencja „Współczesne problemy bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa: teoria i praktyka”, w czasie której omawiano szerokie spektrum tematów dotyczący bezpieczeństwa komunikacyjnego, medycznego, energetycznego, zapobiegania skutkom katastrof, zwalczania terroryzmu, a także zabezpieczenia imprez masowych.

Organizatorem konferencji była Rada Ministrów Republiki Tatarstanu, Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Obrony Cywilnej Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Tatarstanu i Światowa Organizacja Zdrowia.

W pracach II sekcji – poświęconej bezpieczeństwu publicznemu uczestniczył Oficer Łącznikowy Policji w Federacji Rosyjskiej mł. insp. Dariusz Drzał, który na podstawie materiałów przekazanych przez Główny Sztab Policji KGP i Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP przedstawił stan przygotowań polskiej Policji do organizacji zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „UEFA – EURO 2012”.

Prezentacja wywołała duże zainteresowanie uczestników, zwłaszcza funkcjonariuszy policji Tatarstanu, którzy w przyszłym roku zabezpieczać będą letnią Uniwersjadę „Kazań 2013”, a niektóre rozwiązania organizacyjne były żywo omawiane w trakcie dyskusji.

W kuluarowych rozmowach Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Tatarstanu generał lejtnant policji Asgat Safarow wyraził nadzieję, że funkcjonariusze tatarskiej policji będą mieli możliwość zapoznać się z polskimi rozwiązaniami stosowanymi w trakcie zabezpieczenia imprez masowych.

(źródło: BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony