Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konie, jeźdźcy i ich końskie sprawy

Data publikacji 07.03.2012

U jednych wzbudzają zachwyt u innych respekt a czasami i strach. Konie – te piękne zwierzęta z atrybutami szlachetności służą również w Policji. W pracy zawsze towarzyszy im człowiek – opiekun i przyjaciel. Tak jak przewodnik i pies, koń i jeździec muszą wzajemnie się akceptować, gdyż swoją pracę mogą wykonywać tylko w duecie.

Policjanci – jeźdźcy i konie służbowe pełnią służbę w rejonach trudno dostępnych dla patroli pieszych i zmotoryzowanych. Swoje zadania realizują głównie w parkach, lasach, terenach przywodnych. Współdziałają również z funkcjonariuszami Oddziałów Prewencji Policji podczas zabezpieczania meczów i innych imprez masowych.

Z danych Biura Prewencji KGP wynika, że zadania ustawowe Policji, na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 51 z późn. zm.), realizuje w Polsce 56 policjantów i 63 konie służbowe a służba pełniona jest w siedmiu jednostkach organizacyjnych Policji ( w sześciu garnizonach).

Jeźdźcy i konie stale szlifują swoje umiejętności. Okupione jest to bez wątpienia ciężką pracą na szkoleniach i treningach, na egzaminach bowiem muszą wykazywać się wieloma umiejętnościami, m.in. jazdy w szykach, w różnego rodzaju konfiguracjach, panowaniem nad rumakami w niecodziennych dla koni warunkach – i to zarówno w grupie, jak i indywidualnie – a to duża sztuka. Z końmi pracować trzeba stale nie tylko na potrzeby egzaminów, dlatego też policjanci z konnicji w każdej wolnej chwili intensywnie ćwiczą ze swoimi podopiecznymi. Na takie sytuacje jak wystrzeliwane z wielkim hukiem petardy, przeskakiwanie przez ogień i poruszanie się w dymie, zwierzęta muszą być przygotowane. Muszą również być na tyle odporne, aby nie reagować na hałas lub agresywnie zachowujący się tłum. Ciągłe ćwiczenia i szkolenia zwiększają jeszcze bardziej ich doświadczenie w pracy z tłumem i przygotowują policjantów i ich czworonożnych przyjaciół m.in. do imprez sportowych. Nie należy jednak zapominać, że oprócz szkoleń i treningów, jeźdźcy i konie przede wszystkim muszą pełnić służbę – prowadzić patrole, brać udział w przywracaniu ładu i porządku uczestniczyć w akcjach poszukiwawczych, w zabezpieczaniu imprez masowych, np. meczów, manifestacji.

W związku z koniecznością doprecyzowania, aktualizacji i usystematyzowania wybranych przepisów, w Biurze Prewencji KGP w 2011 r. opracowano Zarządzenie Nr 1073 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 50). Wśród zmian wprowadzonych tym aktem prawnym, należy wymienić m.in.:

  • doprecyzowanie uprawnień dla policyjnych instruktorów jeździectwa, uprawniających do prowadzenia zajęć z wyszkolenia jeździeckiego. Instruktorzy zobowiązani zostali do posiadania uprawnień nadawanych przez Polski Związek Jeździecki (np.: brązową odznakę albo instruktora) lub Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Zmiany te mają na celu zwiększenie efektywności prowadzonych lokalnie zajęć z doskonalenia zawodowego;
  • wprowadzenie możliwości kwalifikowania na kandydatów na jeźdźców wszystkich chętnych policjantów bez względu na to czy posiadają jakiekolwiek umiejętności jeździeckie;
  • umożliwienie komisji powołanej w sprawie wycofania konia ze służby wnioskowania do komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji o nieodpłatne przekazanie konia instytucji lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Jednocześnie zastrzeżono, że osoba przejmująca (instytucja lub dotychczasowy jeździec) muszą gwarantować koniowi należytą opiekę oraz nie mogą sprzedać go z przeznaczeniem na ubój.

Aktualnie w Biurze Prewencji, przy współpracy z Biurem Logistyki Policji KGP, trwają prace nad projektem na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jak również komfortu pełnienia służby poprzez dostosowanie ubioru funkcjonariuszy z komórek konnych do specyficznych zadań wykonywanych podczas służby realizowanej przy użyciu koni służbowych. Kolejnym istotnym założeniem tego projektu jest ujednolicenie umundurowania i wyposażenia policyjnych jednostek konnych na terenie całego kraju.

Magdalena Mocydlarz-Wicha

Biuro Prewencji KGP

Powrót na górę strony