Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Więzienie – stracony czas” - wspólny projekt edukacyjno-profilaktyczny Służby Więziennej i Policji skierowany do młodzieży

Data publikacji 07.03.2012

Dzisiaj w warszawskim kinie PRAHA odbędzie się Gala Premierowa filmu „Więzienie – stracony czas”. Wśród gości honorowych Gali pojawi się Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej generał Jacek Włodarski. Obecni będą także wolontariusze z LO im. Królowej Jadwigi z Siedlec oraz aktorzy Teatru „FANUM” z siedleckiej grupy PaT, którzy zagrają główne role.

Gospodarzami Gali będą pomysłodawcy projektu: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie ppłk Anna Osowska-Rembecka oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Rafał Batkowski. Pokaz filmu rozpocznie VIII Ogólnopolską Konferencję Penitencjarną „Uczeń trudny - problem i wyzwanie także dla penitencjarystyki”, którą patronatem objął Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości oraz ks. Arcybiskup Henryk Hoser Biskup Warszawsko-Praski.

Po premierze film trafi do nauczycieli szkół ponadpodstawowych jako pomoc dydaktyczna w prowadzeniu szkolnych programów profilaktycznych.
Obraz pokazuje w aspekcie awersyjnym przemoc, kradzieże, narkotyki, alkohol oraz związane z nimi zjawiska społeczne, przedstawione jako równia pochyła, po której jednostka stacza się na margines społeczeństwa. Zasadniczym tematem jest przedstawienie więzienia jako wynik najgorszego z możliwych wyborów życiowych.

Scenariusz filmu napisał psycholog z Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, który ponad 10 lat pracuje z młodocianymi przestępcami oraz policjantki Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP z s. w Radomiu. Plan filmowy, zdjęcia oraz montaż zrealizowali funkcjonariusze oraz współpracownicy Służby Więziennej w ramach własnych sił i środków wraz z funkcjonariuszami Policji oraz młodzieżą z Siedlec. Nagrania prowadzono w styczniu i lutym br. w Siedlcach, Warszawie i Radomiu, gdzie w przedsięwzięcie włączyły się komendy miejskie policji, straży pożarnej, sąd rejonowy, pogotowie ratunkowe, areszt śledczy i zakład karny oraz społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Specjalnie na potrzeby filmu podkład muzyczny skomponował zespół skazanych z Zakładu Karnego w Raciborzu pod nadzorem muzyka i wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych.

(Profilaktyka a Ty / mw)
 

Powrót na górę strony