Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„LIBERO” – ćwiczenia służb zarządzania kryzysowego na EURO 2012

Ćwiczenia „LIBERO” odbywają się w takim momencie, w którym już są przygotowane plany poszczególnych służb, a także plan zarządzania turniejem. Teraz jest moment na dopracowanie elementów współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie i zarządzanie kryzysowe w czasie turnieju – powiedział Jacek Cichocki, szef MSW podczas briefingu prasowego.

W briefingu prasowym brał udział również Marek Komorowski, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Wcześniej szef MSW wziął udział w trzecim dniu ćwiczeń „LIBERO”. W trakcie ćwiczeń sprawdzano m.in. współpracę pomiędzy służbami zarządzania kryzysowego biorącymi udział w zabezpieczeniu turnieju EURO 2012.

Ćwiczonych było kilkanaście scenariuszy możliwych zdarzeń, jakie mogą wystąpić podczas turnieju EURO 2012. Scenariusze zostały przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wcześniej przeprowadziło analizy różnego rodzaju zagrożeń i ryzyk, mogących wystąpić w czasie turnieju.

Służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo przećwiczyły reagowanie na takie zdarzenia, jak m.in. katastrofy komunikacyjne, zamieszki i zakłócenia w porządku publicznym, przemieszczanie się kibiców, klęski żywiołowe i wystąpienie nagłych nawałnic, wybuch epidemii czy chorób zakaźnych, paraliż komunikacyjny na dworcach i drogach dojazdowych do stadionów oraz drogach tranzytowych, czy przerwy w dostępie energii elektrycznej podczas trwania meczu. Uczestnicy ćwiczeń podzieleni byli na mieszane zespoły wojewódzko-miejskie, które rozwiązywały konkretne problemy.

Minister spraw wewnętrznych powiedział, że scenariuszy i ćwiczeń było na tyle dużo, że osoby biorące w nich udział mogły przećwiczyć w praktyce nie tylko obowiązujące procedury, ale także sprawdzić się w różnych sytuacjach kryzysowych. „Nie tylko policjanci, czy strażacy, którzy są szkoleni do tego od dawna, ale także przedstawiciele sztabów kryzysowych na poziomie miast gospodarzy, organizatorów imprez masowych, na poziomie wojewodów muszą być przygotowani na to, aby zmierzyć się z takimi mało prawdopodobnymi, ale trudnymi sytuacjami” zaznaczył szef MSW. Szczególnym, tragicznym kontekstem dla ćwiczeń były wydarzenia minionego weekendu na Śląsku, gdzie w wyniku katastrofy kolejowej zginęło 16 osób – powiedział minister Jacek Cichocki.

Minister spraw wewnętrznych podkreślił znaczenie tych ćwiczeń pod kątem przygotowań do organizacji EURO 2012. Dzięki ćwiczeniom odpowiednie służby i przedstawiciele miast-gospodarzy oraz wojewodów mogą przygotować się do lepszej i skuteczniejszej współpracy. Szef MSW oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zwrócili uwagę, że wszystkie wypracowane i przećwiczone zasady współpracy, procedury oraz sposoby działania będą wykorzystywane także po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej.

Trzydniowe ćwiczenia sprawdzały m.in. przygotowanie organizacyjne oraz funkcjonowanie planów zarządzania kryzysowego, w szczególności pod względem obiegu informacji i procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia LIBERO kończą działania planistyczne w obszarze zarządzania kryzysowego.

Trzeciego dnia ćwiczeń (7 marca br.) odbyła się dyskusja z udziałem m.in. ministra spraw wewnętrznych, wiceministra obrony narodowej, wojewodów oraz prezydentów miast gospodarzy.

W ogólnopolskich ćwiczeniach LIBERO wzięło udział ponad 100 osób. Brały w nich udział służby oraz instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe podczas rozgrywek Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. Wśród ćwiczących byli m.in. przedstawiciele urzędów miast, wojewodów oraz poszczególnych resortów: m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu.

Kolejne ćwiczenia „LIBERO” z udziałem m.in. służb podległych MSW zaplanowano na kwiecień.

Organizatorem ćwiczeń, odbywających się od 5 do 7 marca br. było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

(źródło: MSW)
 

Powrót na górę strony