Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z Ambasadorem Japonii w Warszawie

W dniu dzisiejszym tj. 14 marca 2012 roku odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Marka Działoszyńskiego z Ambasadorem Japonii w Warszawie, J.E. Makoto Yamanaką. W spotkaniu udział wzięli również p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Karolina Grenda, Radca Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP, podinsp. Rafał Wasiak, Radca Ambasady Japonii, Hiroshi Matsumoto oraz Trzeci Sekretarz ds. bezpieczeństwa w Ambasadzie Japonii, Schoichi Murakami.

Wizyta obok charakteru kurtuazyjnego dotyczyła ogólnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym kraju oraz stanu przygotowań polskiej Policji do Euro 2012. Podczas spotkania Komendant Główny Policji przedstawił strukturę organizacyjną polskiej Policji, jej priorytety i strategię kładąc szczególny nacisk na pro społeczne działania policyjne polegające na bliskim kontakcie z obywatelami. Ambasador Yamanaka zwrócił uwagę, że Japonia słynie z osiągnięć w tej dziedzinie i posiada doskonale rozwinięty system dwu, trzyosobowych posterunków ulicznych zwanych kōban, których funkcjonariusze zajmują się patrolowaniem ulic, prewencją w szkołach, monitorowaniem ruchu drogowego, a dwa razy w roku, w ramach pogłębiania dobrych relacji z obywatelami, odwiedzają ich w domach, pytając o codzienne problemy oraz prowadząc bazy danych dotyczące mieszkańców podległego im rewiru. Ambasador Yamanaka zadeklarował przekazanie stronie polskiej informacji na temat organizacji policji japońskiej na poziomie posterunków i małych komisariatów.

W dalszej części spotkania Komendant Działoszyński przedstawił stan przygotowań polskiej Policji do Euro 2012 i podkreślił ścisłą współpracę w tym zakresie z partnerem ukraińskim oraz z policjami krajów uczestniczących w turnieju. Komendant Główny Policji podkreślił szczególną wagę jaką przywiązuje polska Policja do zabezpieczania porządku publicznego wokół stadionu oraz w strefach kibica, gdzie gromadzić się będą tysiące fanów piłki nożnej.

Ambasador Yamanaka, ze swej strony, poinformował, że co roku do Polski przyjeżdża około 50 tys. turystów i biznesmenów z Japonii i Ambasada spodziewa się również dużej liczby gości z Japonii podczas rozgrywek Euro 2012. Strona japońska zadeklarowała gotowość przekazywania polskiej Policji wszystkich informacji na temat ewentualnych zagrożeń, w tym terrorystycznych, które mogłyby zakłócić prawidłowy przebieg turnieju. Dziękując za deklarowaną pomoc, Komendant Główny Policji podkreślił, że największa liczba wymienianych informacji między oboma krajami przekazywana jest za pośrednictwem Interpolu i jego zdaniem jest to najwłaściwszy i najskuteczniejszy kanał wymiany informacji.

BMWP KGP
 

Powrót na górę strony