Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pościg transgraniczny 2012

Data publikacji 16.03.2012

Wymuszenie rozbójnicze z użyciem broni w Polsce. Podobna sytuacja po stronie litewskiej. W obu przypadkach sprawcy decydują się na ucieczkę przez granicę. Zdarzenia te rozegrały się w ciągu ostatnich dwóch dni na terenie powiatu suwalskiego i były związane z ćwiczeniami polskiej i litewskiej Policji pod kryptonimem „Pościg 2012".

O tym, że przestępczość nie zna granic wiadomo nie od dzisiaj. Dla sprawców przestępstw ucieczka poza granice kraju mogła oznaczać bezkarność. Jednak ostatnie lata przyniosły istotne zmiany. Granice państwowe - również dla Policji - przestały być przeszkodą w ściganiu przestępców. Rozszerzanie Unii Europejskiej oraz ścisła współpraca jej członków przynosi wiele nowych rozwiązań i możliwości. Doskonałym przykładem jest pościg transgraniczny, który stał się możliwy dzięki praktycznemu zastosowaniu postanowień art. 41 Konwencji Wykonawczej Schengen. Dla skuteczności takiego pościgu, oprócz wprowadzonych regulacji prawnych, konieczne są wypracowane i sprawdzone w praktyce zasady współdziałania. Taki efekt można osiągnąć tylko dzięki wspólnym ćwiczeniom praktycznym - takim jak zakończone dzisiaj w Suwałkach ćwiczenia polsko-litewskie, opatrzone kryptonimem „Pościg 2012". Przedsięwzięcie realizowano w dniach 15-16 marca na terenie powiatu suwalskiego.

Dzień pierwszy Litwa – Polska

Dyżurny suwalskiej Policji od dyżurnego z Mariampola otrzymuje informację, że policjanci litewscy ścigają sprawcę napadu z bronią, w wyniku którego skradzione zostają materiały wybuchowe. W momencie, gdy sprawca przekracza granicę litewsko-polską w rejonie miejscowości Rutka-Tartak, do pościgu włączają się powiadomieni o zdarzeniu przez stronę litewską funkcjonariusze Policji z Suwałk. Przestępcy udaje się ominąć punkt blokadowy. Jednak w miejscowości Smolniki zatrzymują go suwalscy policjanci.

Dzień drugi Polska – Litwa

W Suwałkach zamaskowany sprawca, prawdopodobnie obywatel Litwy dokonuje w kantorze przy ul. Noniewicza wymuszenia rozbójniczego z użyciem broni. Napastnik z łupem ucieka osobowym oplem. Za przestępcą ruszają dwa policyjne patrole. W Budzisku sprawcy udaje się przekroczyć granicę polsko-litewską. Polscy funkcjonariusze, za zgodą Policji litewskiej, kontynuują pościg. Tuż za granicą litewscy mundurowi organizują punkt blokadowy i zatrzymują sprawcę.

Kilkugodzinne działania zakończyły się pomyślnie. Przećwiczone zostały wszystkie elementy pościgu transgranicznego. W ramach ćwiczeń obserwatorzy skrzętnie sprawdzali, jak w praktyce wygląda współpraca polsko-litewska. Starali się wyeliminować ewentualne słeb punkty prowadzonych akcji, aby w przypadku faktycznego zaistnienia tego typu sytuacji, sprawcy zostali jak najszybciej zatrzymani.

Suwalscy dyżurni mieli pełne ręce roboty. Trzeba było przekazać informację podległym patrolom, zlokalizować uciekinierów, zorganizować pościg i blokady. Przewidzieć i przygotować bezpieczny dla policjantów sposób zatrzymania sprawców tak, by nie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych. Trzeba było również przewidzieć dalszy rozwój wypadków oraz ewentualne zagrożenia i niebezpieczeństwa, a wszystko to w maksymalnie krótkim czasie.

Skuteczność ścigania sprawców przestępstw, którzy przekroczyli granicę, zależy od wypracowanej w praktyce sprawności dowodzenia, szybkości przepływu informacji, trafności podejmowanych decyzji oraz umiejętności zsynchronizowania działań. Tych umiejętności nie da się wykształcić zza przysłowiowego biurka, ale tylko dzięki praktycznym ćwiczeniom. Dlatego też polscy i litewscy policjanci zapowiadają kontynuowanie tego typu działań ukierunkowanych na zwalczania przestępczości na pograniczu polsko-litewskim.

Powrót na górę strony