Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowoprzyjętych do służby policjantów

Data publikacji 22.03.2012

22 marca 2012 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 51 spośród 60 nowoprzyjętych do służby policjantów. Oprócz jednostki w Łodzi, stróże prawa trafią do komend w Pabianicach, Poddębicach, Zgierzu, Zduńskiej Woli, Sieradzu, Łęczycy i Kutnie. Słowa poniższej roty ślubowania wygłosili przed Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Dariuszem Banachowiczem.

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnicy państwowe i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Najbliższe 6 miesięcy nowoprzyjęci spędzą w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu. Takiego rodzaju kursy odbywają się także w CSP w Legionowie, SP w Katowicach, SP w Pile i w SP w Słupsku.

Szkolenie odbywa się w systemie skoszarowanym, świeżo wcieleni policjanci mają zapewniony wyżywienie oraz zakwaterowanie. Od momentu nawiązania z nimi stosunku służbowego otrzymują także comiesięczne uposażenie. Po ukończeniu szkolenia policjantów czeka jeszcze egzamin, stanowiący zakończenie szkolenia podstawowego.

(KWP w Łodzi / mw)
 

Powrót na górę strony