Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski

Data publikacji 26.03.2012

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 118 absolwentów uczelni. W spotkaniu wzięło udział wielu gości, w tym: Minister Spraw Wewnętrznych – Jacek Cichocki, Podsekretarz Stanu MSW – Michał Deskur, a także Komendant Główny Policji – nadinsp. Marek Działoszyński, komendanci wojewódzcy Policji, przedstawiciele władz województwa i powiatu oraz kadra dydaktyczna WSPol.

Wraz z promocją odbyło się wręczenie nominacji na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji panu insp. dr. Piotrowi Bogdalskiemu – dotychczasowemu Zastępcy Komendanta-Rektora WSPol.

W swym przemówieniu Minister Jacek Cichocki pogratulował i podziękował nowo mianowanym oficerom, dla których zdobycie szlifów oficerskich stanowi zwieńczenie dotychczasowej ofiarnej służby i rozwoju zawodowego na rzecz Polski i jej obywateli. Minister podkreślił, iż promocja oficerska to olbrzymi zaszczyt, a jednocześnie wielka odpowiedzialność za polską Policję i za bezpieczeństwo obywateli w czasie pokoju. Od policjantów zależy bowiem poczucie stabilności, efektywność państwa i to, jak obywatele się w nim czują. Życzył nowym oficerom otwarcia na potrzeby obywateli i nieulegania rutynie, mądrości w wydawaniu rozkazów i nauczaniu innych – szczególnie w kształtowaniu postaw i etosu służby. Minister złożył również podziękowania dla bliskich policjantów, którzy na co dzień wspierają ich w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz kadrze dydaktycznej WSPol za trud wkładany w przygotowanie i wykształcenie nowych kadr oficerskich Policji.

Głos zabrał również Komendant Główny Policji, pan nadinsp. Marek Działoszyński. W swym wystąpieniu wrócił pamięcią do czasów własnej promocji w Wyższej Szkole Policji i okresu pobytu w szczycieńskiej uczelni na szkoleniu oficerskim. Pogratulował nowo mianowanym oficerom wytrwałości w dążeniu do podwyższania swoich zawodowych umiejętności i życzył powodzenia w dalszej służbie na rzecz obywateli naszego państwa.

Źródło: WSPol

Powrót na górę strony