Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Data publikacji 26.03.2012

26 marca 2012 roku Minister Spraw Wewnętrznych Pan Jacek Cichocki uroczyście wręczył nominację na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji Panu insp. dr. Piotrowi Bogdalskiemu – dotychczasowemu Zastępcy Komendanta-Rektora WSPol.

Insp. dr Piotr Bogdalski służbę w Policji pełni od 1991 roku. W latach 1991 – 1993 pełnił służbę w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 1993 roku związany z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Pełnił w niej służbę na stanowiskach wykonawczych oraz kierowniczych stanowiskach dydaktycznych. W 2000 roku uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego tytuł doktora nauk prawnych. W latach 2001 – 2005 był Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw praw człowieka. Od 16 października 2006 r. sprawuje funkcję zastępcy komendanta-prorektora właściwego do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu, następnie zaś — na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym — przekształceniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w uczelnię służb państwowych. Dzięki jego działaniom od października 2005 r. uruchomiono nabór policjantów na 3-letnie studia licencjackie na kierunku administracja, a w roku akademickim 2006–2007 dokonano naboru także studentów cywilnych. Z jego inicjatywy rozpoczęto przygotowania do otwarcia nowego kierunku studiów - bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia na tym kierunku zostały zainaugurowane w październiku 2008 r.

Insp. dr Piotr Bogdalski ma duże doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej oraz bogaty warsztat badawczy i dorobek publicystyczny. Opublikował wiele pozycji, w tym monografie, podręczniki akademickie, artykuły i opracowania. Jest członkiem kolegium redakcyjnego, wcześniej był przewodniczącym komitetu redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Policyjny”. Był współorganizatorem seminariów i konferencji z dziedziny praw i wolności człowieka oraz prawa humanitarnego. Reprezentował wielokrotnie polską Policję jako prelegent i uczestnik licznych przedsięwzięć naukowych — konferencji, seminariów oraz spotkań naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, dotyczących problematyki bezpieczeństwa publicznego.

Objęcie przez insp. Piotra Bogdalskiego stanowiska Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie stanowi wyraz uznania dla jego profesjonalizmu oraz posiadanych zdolności organizatorskich.

Źródło: WSPol

Powrót na górę strony