Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwie duże sprawy przeciw komornikom zakończone

Data publikacji 16.07.2007

Policjanci z wydziału do walki z korupcją katowickiej komendy wojewódzkiej wspólnie z prokuratorami Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zakończyli dwa śledztwa prowadzone w sprawie nieprawidłowości funkcjonowania kancelarii komorniczych w Rudzie Śląskiej i w Gliwicach. Jednemu komornikowi zarzuca się 2,3 mln zł wyrządzonych szkód, drugiemu 430 tys. zł.

Efektem trzyletniego śledztwa jest przedstawienie głównemu podejrzanemu Grzegorzowi M. 424 zarzutów: przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego. Przestępcza działalność komornika miała polegać na zawyżaniu opłat egzekucyjnych i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniach egzekucyjnych na szkodę 42 pokrzywdzonych (osoby fizyczne i podmioty gospodarcze). Łączna wysokość wyrządzanej szkody wyniosła ponad 2,3 mln zł.

Głównym poszkodowanym jest duże przedsiębiorstwo z branży górniczej (ponad 22 mln zł szkody). Głównemu podejrzanemu zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien minie o łącznej wartości 900 tys. zł. Kolejnym podejrzanym w sprawie jest asesor komornika Bartosz M. Jemu przedstawiono 14 zarzutów przekroczenia uprawnień, oszustwa i posługiwanie się fałszywymi dokumentami i nakłanianie do fałszywych zeznań. Obaj panowie nie prowadzą juz żadnych postępowań egzekucyjnych. Zarzuty podrabiania dokumentów przedstawiono ponadto dwóm pracownicom rudzkiej kancelarii Marcie H i Zuzannie F.

Śląscy policjanci zakończyli również inne śledztwo, w którym oskarżoną jest komornik z Gliwic Irena S. Przedstawiono jej łącznie 137 zarzutów przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i oszustwo. Mechanizm jej przestępczej działalności był podobny jak komornika z Rudy Śląskiej. W tej sprawie występuje 14 pokrzywdzonych dłużników. Nieuczciwa komornik wyrządziła dłużnikom szkodę w kwocie ponad 430 tys. zł. Kobiecie zabezpieczono majątek o wartości ponad 450 tys. zł.

Powrót na górę strony