Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowoczesna Policja wykorzystuje fundusze pomocowe

Data publikacji 03.04.2012

"Wzmocnienie służb operacyjnych Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji" to projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), którego realizację podsumowano dzisiaj w Komendzie Głównej Policji. Jego efektem ma być skuteczniejsze zabezpieczanie granic Unii Europejskiej, zwalczanie terroryzmu, przestępczości transgranicznej oraz korupcji.

W spotkaniu, którego gospodarzem był Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Andrzej Rokita, udział wzięli Ambasador Królestwa Norwegii Jego Ekscelencja Enok Nygaard oraz przedstawiciele instytucji nadzorujących program z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Projekt Komendy Głównej Policji realizowano w ramach priorytetu Wdrażanie przepisów Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania Schengen, jak również sądownictwa. Jego przedmiotem był zakup pojazdów obserwacyjnych, sprzętu do radionamierzania, przeszkolenie jednostek obserwacyjnych oraz przeprowadzenie transgranicznych ćwiczeń w obserwacji na terenie Polski, Litwy i Niemiec.

Łączna wartość projektu to 3 974 046 euro, w tym środki NMF – 3 377 939 euro oraz współfinansowanie w wysokości 596 107 euro.

Realizacja projektu stanowiła element szerszej strategii, której celem jest wyrównanie poziomu wyposażenia technicznego polskiej Policji w stosunku do służb policyjnych Unii Europejskiej, unifikacja wyposażenia oraz uzyskanie możliwości sprawnego prowadzenia wspólnych zadań. Projekt przyczynia się do poprawy efektywności działania  i skuteczniejszego zabezpieczania zewnętrznych granic Unii Europejskiej, zwalczania terroryzmu, przestępczości transgranicznej oraz korupcji.

Projekt realizowano w partnerstwie z policją norweską. Wykorzystanie doświadczeń policji norweskiej z pewnością wpłynie na efektywne wykorzystanie środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przeznaczonych na wsparcie wdrażania dorobku prawnego Schengen.

pb / mg

Powrót na górę strony