Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fotoreportaż na Święto Policji

Data publikacji 19.07.2007

Wszystkim Policjantom i pracownikom Policji życzymy, by ciężka codzienna służba i praca była dla nich źródłem dumy i honoru. By mogli cieszyć się rosnącym zaufaniem społecznym - wyznacznikiem ich pracy. I wreszcie, by każdy dzień kojarzył się z wyzwaniem, a nie smutną powinnością.

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję*:

służyć wiernie Narodowi,strzec bezpieczeństwa Państwa
i jego obywateli, nawet
z narażeniem życia.


chronić ustanowiony Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję:


dochować wierności konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej,Ślubuję strzec tajemnicy
państwowej i służbowej, 

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

pilnie przestrzegać prawa,przestrzegać dyscypliny służbowej
oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.a także honoru, godności
i dobrego imienia służby

*Wszystkie cytaty pochodzą z roty ślubowania policyjnego.

Powrót na górę strony