Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukiwany za usiłowanie zabójstwa

Data publikacji 11.04.2012

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Kluczborku, poszukują mężczyzny, który próbował pozbawić życia kobietę.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Kluczborku, stosownie do postanowienia z 12 marca 2012 r. poszukują:

Ryszarda Nawrota,

syna Piotra,

urodzonego 31 maja 1953 r.

ostatnie miejsca zamieszkania: Minkowskie 59

Poszukiwany 3 stycznia 2012 r. w miejscowości Minkowskie działając w celu pozbawienia życia Antoniny N. uderzając ją nieustalonym narzędziem spowodował u niej obrażenia ciała, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonej, tj. o przestępstwo z art. 13§1 kk w zw. z art. 148§ 1kk i 156§1 pkt 2 przy zast. art. 11§ 2kk.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art.280§1 pkt 4 kpk).

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 §1 kk).

Za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280§2 kpk).

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Ryszarda Nawrota prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Namysłowie (tel. 77 403 9143) lub z najbliższą jednostką Policji (pod numerem alarmowym 997, z telefonów komórkowych 112) bądź Prokuratury.

(KWP w Opolu / pt)

Powrót na górę strony