Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakaz ruchu samochodów ciężarowych

Data publikacji 18.07.2007

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 161, poz. 1565):

od dnia 18.07.2007 r. od godz. 11.00 do godz. 22.00

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t na obszarze województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W/w zakaz ruchu nie dotyczy autostrad oraz drogi nr 1 i nr 4

Ogłoszenie, zakończenia obowiązywania zakazu nastąpi przez podanie odrębnego komunikatu.

Pełna informacja o ograniczeniach w ruchu pojazdów jest dostępna na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: www.gddkia.gov.pl

Powrót na górę strony