Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja międzynarodowa europejskich ekspertów do zwalczania fałszerstw pieniędzy

Data publikacji 24.04.2012

24 kwietnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęła się konferencja międzynarodowa europejskich ekspertów do zwalczania fałszerstw pieniędzy, której organizatorem jest Centralne Biuro Śledcze KGP.

Konferencja jest drugim przedsięwzięciem organizowanym przez stronę polską w ramach Programu Perykles Biura OLAF Komisji Europejskiej „Ochrona Euro a międzynarodowa współpraca w systemie zwalczania fałszerstw”.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie stałej grupy eksperckiej ds. zwalczania fałszerstw pieniędzy w rejonie Europy Północno – Wschodniej. Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania bezpośredniej współpracy przedstawicieli organów ścigania państw Europy Północno – Wschodniej w zakresie działań prewencyjnych, ochrony walut przed fałszowaniem oraz zwalczania fałszerstw pieniędzy.

W konferencji planowany jest udział przedstawicieli Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej, Prokuratury oraz banków centralnych z następujących państw: Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Danii, Polski, Rosji, Szwecji i Ukrainy. W charakterze obserwatorów uczestnictwo zgłosili przedstawiciele polskich organów centralnych, Komisji Europejskiej (OLAF), Europejskiego Banku Centralnego i organizacji międzynarodowych: Europol, Interpol.

Przedsięwzięcie to współfinansowane jest z programu Perykles II Komisji Europejskiej (OLAF) European Anti-Fraud Office.

Program PERYKLES jest cenną inicjatywą umożliwiającą i wspierającą działania organów ścigania krajów członkowskich UE w dziedzinie zwalczania fałszerstw pieniędzy w szczególności waluty Euro.

Dzięki wsparciu Biura OLAF możliwa jest walka z tą poważną formą przestępczości na płaszczyźnie międzynarodowej na poziomie strategicznym i wykonawczym. Zalążkiem współpracy pomiędzy poszczególnymi państwami są nastawione na współpracę relacje interpersonalne oraz właściwe ramy prawne określające to współdziałanie.

Projekt jest nakierowany na wzmocnienie struktur i kompetencji krajowych jednostek ds. zwalczania fałszerstw pieniędzy, a także zwalczanie przestępczości fałszerstw pieniędzy, przez stworzenie platformy wymiany informacji w państwach członkowskich UE i krajach partnerstwa wschodniego oraz Rosji.

Rolę jednostki krajowej pełni w polskiej policji, zgodnie z § 28 ust. 2 zarządzenia nr 372 Komendanta Głównego Policji, od dnia 15 maja 2008 roku Centralne Biuro Śledcze KGP .

Efektem przedsięwzięcia ma być zwiększenie efektywności działań w procesie wykrywczym poprzez fachowe przygotowanie funkcjonariuszy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z przedstawicielami organów ścigania krajów uczestniczących w Konferencji.

Zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się 27 kwietnia (piątek) o godzinie 10:30.

(źródło: CBŚ KGP, fot. M. Krupa)

Powrót na górę strony