Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium MEPA nt. zwalczania zorganizowanej przestępczości samochodowej

Data publikacji 30.04.2012

27 kwietnia w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyły się obrady trwającego od 24 kwietnia br. międzynarodowego seminarium fachowego Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej MEPA nt. ,,Zwalczanie zorganizowanej przestępczości samochodowej.’’

W seminarium MEPA uczestniczyło 42 (w tym 20 z Polski) policjantów kryminalnych państw członkowskich Akademii: Polski, Austrii, Węgier, Niemiec, Słowacji i Szwajcarii.

Tematyka seminarium dotyczyła współpracy międzynarodowej Policji Kryminalnych państw MEPA w kontekście możliwości prawnych oraz praktycznych algorytmów i rozwiązań stosowanych przez organy ścigania w walce z transgraniczną zorganizowaną przestępczością samochodową w Europie.

Fachowe seminarium MEPA, zrealizowane w dniach 24-27 kwietnia br. w CSP w Legionowie jest drugim w tym roku przedsięwzięciem szkoleniowym zorganizowanym przez polską Policję w ramach działalności dydaktycznej Akademii w Polsce. W dniach 19-23 marca 2012 roku polska Policja była gospodarzem 20-tej edycji Kursu Głównego MEPA 2012, który oficjalnie z udziałem delegacji polskiej Policji zostanie zakończony w dniu 25 maja br. w Budapeszcie.

27 kwietnia 2012 r. przedstawiciel Kierownictwa Policji dokonał oficjalnego zamknięcia seminarium oraz uroczystego wręczenia ekspertom uczestniczącym w szkoleniu certyfikatów udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu doskonalenia zawodowego MEPA.

(źródło: BMWP KGP)

 

Kurs główny MEPA - polska edycja »

Powrót na górę strony