Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji

Data publikacji 24.07.2007

Blisko trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. To znacznie lepiej, niż wojsko, władze lokalne i Kościół Katolicki. Jednocześnie statystyki dotyczące przestępczości za pierwsze półrocze są obiecujące. Policjanci zanotowali jej spadek, wzrasta wykrywalność. Świadczy to o tym, że ocena pracy Policji ma uzasadnienie w jej codziennej działalności. Dziś kalendarzowy dzień Święta Policji.

Między 11 a 14 maja 2007 roku CBOS przeprowadziło badanie opinii społecznej o działalności instytucji publicznych w Polsce. Przebadano reprezentatywną próbę 946 dorosłych Polaków. Na trzech pierwszych pozycjach znalazły się – tradycyjnie już - telewizje: TVP, Polsat i TVN, a na czwartej Polskie Radio. Jednak to właśnie podczas tych badań okazało się, że Policja zgromadziła najlepszy wynik dobrych ocen jej pracy w całej jej historii. Aż 73 proc. badanych oceniło pracę Policji  pozytywnie. To o dwa punkty procentowe więcej niż w styczniu. Oznacza to ostatecznie piąte miejsce, a wśród badanych instytucji państwowych – pierwsze. 

Dla porównania, władze lokalne mogły pochwalić się 70 proc. ocen pozytywnych, Wojsko Polskie, 67 proc. ocen, a Kościół Katolicki – 63 proc. 

Wraz ze wzrostem dobrych ocen pracy Policji poprawia się jej rzeczywiste działanie. W okresie styczeń-czerwiec 2007 r. ogólna liczba przestępstw spadła o 3,1 proc. i wyniosła 614.470, czyli o ponad 19 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to, że średnio każdego dnia było o ponad 100 przestępstw mniej. A to już wymierna korzyść dla całego społeczeństwa. Jednocześnie w tym samym okresie zdecydowanie poprawiła się wykrywalność – samych tylko przestępstw kryminalnych o 3,7 proc. 

Na szczególnie wysokim poziomie utrzymuje się wykrywalność zabójstw. Policja wykryła 94,7proc.  sprawców wszystkich z nich, w tym wszystkich sprawców zabójstw na zlecenie i zabójstw o motywie nieporozumień rodzinnych.

Dziś przypada kalendarzowy dzień Święta Policji.

Powrót na górę strony