Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe "Stadion" w Krakowie w ramach LIBERO II

Data publikacji 09.05.2012

Dzisiaj w Krakowie na jednym ze stadionów piłkarskich odbyły się ćwiczenia realizowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń zgrywających podmioty zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami Euro 2012.

Scenariusz ćwiczeń obejmował nastepujace zdarzenie: o godz. 10:12 na trybunie dochodzi do eksplozji ładunku wybuchowego, w wyniku którego trzy osoby ponoszą śmierć, natomiast 30 odnosi poważne obrażenia. Na stadionie wybucha panika i chaos, ludzie w niekontrolowany sposób usiłują  opuścić trybunę.

W związku z informacją, że wśród osób opuszczających sektor może być sprawca zamachu, policjanci kontrolują osoby ewakuowane. Grupa około 40 osób wzburzonych zdarzeniem nie chce poddać się kontroli, nie reaguje na polecenia policjantów, a następnie podejmuje siłową próbę opuszczenia rejonu stadionu.

Celem ćwiczenia było zgranie organizacji dowodzenia, współdziałania i zabezpieczenia działań na szczeblu wojewódzkim i miejskim, a także doskonalenie umiejętności prowadzenia operacji oraz dowodzenia siłami policyjnymi i współdziałanie służb ochrony, inspekcji, straży pożarnej i pogotowia.

(KWP w Krakowie / wm)

Powrót na górę strony