Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polacy czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania

Data publikacji 11.05.2012

Aż 89 proc. Polaków uznaje za bezpieczne swoje miejsce zamieszkania, a 59 proc. nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa - takie wyniki przynosi badanie opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS w kwietniu 2012 r.

W dniach 12-18 kwietnia 2012 roku ośrodek badania opinii publicznej CBOS przeprowadził badanie na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków, które dotyczyło między innymi poczucia bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania.

Od wielu lat poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania respondenta (dzielnica, osiedle, wieś) kształtuje się na wysokim poziomie. Zdecydowana większość Polaków (aż 89 proc.) uznaje swoje otoczenie za bezpieczne i spokojne - wykresy 1 i 2.

Wykres 1. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

Wykres 1

źródło: CBOS, 12-18 kwietnia 2012, N=1018

Wykres 2. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

Wykres 2

źródło: CBOS, 12-18 kwietnia 2012, N=1018

Ponad połowa Polaków (59 proc.) nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa – w stosunku do badania z ubiegłego roku odsetek wskazań utrzymuje się na zbliżonym poziomie - wykres 3.

Wykres 3. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)

Wykres 3

źródło: CBOS, 12-18 kwietnia 2012, N=1018

Badanym przedstawiono cztery przestępstwa pospolite i zapytano, czy w ciągu ostatnich pięciu lat padli ofiarą któregoś z nich. Odpowiedzi badanych na to pytanie są zbliżone do zeszłorocznych. Wyniki wskazują, że zdecydowana większość badanych (77 proc.) nie ma takich doświadczeń - tabela 1.

Tabela. 1. Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji? (w %)

Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji? Odsetki odpowiedzi twierdzących
VI
‘99
VI
‘00
IV
‘02
IV
‘03
III
‘04
III
‘05
X
‘05
IV
‘06
IV
‘07
IV
‘09
IV
‘10
IV’
11
IV
‘12
Ukradziono Panu(i) coś 22 19 31 28 29 23 22 26 20 16 19 18 17
Dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gosp.) 9 8 17 14 17 13 11 16 11 10 10 9 9
Został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a) 4 4 5 5 7 4 3 6 4 3 4 2 4
Został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a) 4 3 5 6 4 5 4 6 5 4 3 3 4
Stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa 4 5 7 4 6 5 3 6 5 5 4 4 4

źródło: CBOS, 12-18 kwietnia 2012, N=1018

Opracowano w Wydziale Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji na podstawie komunikatu z badań CBOS „Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością” z maja 2012 roku.

Powrót na górę strony