Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem "ESKADRA"

Data publikacji 14.05.2012

11 maja 2012 r. w Suchej Beskidzkiej odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem "ESKADRA". Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej.

Ćwiczenie  miało na celu doskonalenie organizacji, współdziałanie i obieg informacji w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, zgranie organizacji dowodzenia, współdziałania z innymi służbami, inspekcjami, strażami, sprawdzenie przygotowania dowódców do prowadzenia działań praktycznych, funkcjonalność struktur sztabowych, poprawność podejmowanych decyzji, poziom wyszkolenia, miało pokazać czas reakcji poszczególnych ogniw i podmiotów poza policyjnych, przepływ informacji, sposób zachowania się uczestników w sytuacji kryzysowej, skalę ryzyka na przyjętym scenariuszu.

Scenariusz działań zakładał: w dniu 11 maja 2012 roku o godz.10:30 dyżurny KPP Sucha Beskidzka otrzymuje telefoniczną informację od n/n osoby, że w potoku przepływającym niedaleko Szkoły Podstawowej na Błądzonce widoczny jest duży przedmiot przypominający wielką zardzewiałą bombę. Na miejsce zostaje skierowany patrol policji celem odnalezienia tego przedmiotu. Policjanci  odnajdują znalezisko, lecz w celu potwierdzenia, że faktycznie jest to bomba wzywają na miejsce nieetatowego pirotechnika. Ten po przybyciu na miejsce stwierdza fakt znalezienia bomby z czasów II wojny światowej, zardzewiałej, ważącej około kilkuset kilogramów. Informacja przekazana jest do Komendanta, który na czas działań poleca utworzenie Sztabu KPP.

O fakcie znalezienia bomby zostaje powiadomiona Jednostka Wojskowa z Krakowa, Zarządzanie Kryzysowe UM Sucha Beskidzka, PSP Sucha Beskidzka, Energetyka, Służba Zdrowia. Postanowiono o ewakuacji dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej, która znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu oraz mieszkańców. Na miejsce docierają strażacy oraz dodatkowe patrole policyjne celem wyznaczenia strefy bezpiecznej, zorganizowania objazdu rejonu zagrożonego. Na miejsce przybywają saperzy z JW Kraków, którzy zabierają znalezioną bombę do neutralizacji.

Po zakończeniu działań przedstawiciele podmiotów biorących udział w ćwiczeniach, tj. policji, straży pożarnej, starostwa i urzędu miasta, straży miejskiej oraz szkoły dokonali podsumowania przedsięwzięcia. Dzisiejsze działania były ćwiczeniami, jednakże musimy pamiętać, że w przypadku faktycznego zaistnienia takich zdarzeń mieszkańcy powinni: stosować się do poleceń służb, w przypadku zarządzenia ewakuacji należy w miejscach zamieszkania wyłączyć dopływ gazu, energii elektrycznej, zabrać niezbędne rzeczy, zabezpieczyć mieszkanie i udać się w miejsca wyznaczone.

(KWP w Kraków / wm)

Powrót na górę strony