Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki kontroli w sprawie nastolatki

Data publikacji 25.07.2007

Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji zakończyło czynności sprawdzająco-wyjaśniające dotyczące zbadania zarzutów skierowanych pod adresem Policji garnizonu warmińsko mazurskiego w związku z realizacją poszukiwań za zaginioną 17-letnią Małgorzatą L.

1. Policjanci Biura Kontroli KGP negatywnie ocenili zawężenie zakresu czynności poszukiwawczych przez policjantów KPP Ostródzie - poprzez ich ograniczenie do zapoznania służb patrolowych ze zdarzeniem, wystąpienie do KMP w Olsztynie o zabezpieczenie procesowe znalezionych w pociągu bagaży i przesłanie telegramów o zdarzeniu do KWP W Olsztynie i KP w Morągu

2. Jednocześnie wykazali, że funkcjonariusze z KPP Ostróda nie podjęli i nie zainicjowali wszystkich przewidzianych przepisami czynności poszukiwawczych. Uchybienia w tym zakresie polegały m. in. na tym, że

  • nie wykorzystali możliwości użycia sił i środków jednostek Policji, a także podmiotów pozapolicyjnych (np. pracowników PKP, SOK) do penetracji dworców, terenów przyległych do trasy przejazdu pociągu i składu pociągu
  • nie starali się uzyskać szczegółowych informacji od zgłaszającej zaginięcie i byłego chłopaka zaginionej na temat ewentualnych problemów dziewczyny
  • nie dokonali oględzin miejsca znalezienia bagażu
  • nie podjęli czynności pozwalających na uzyskanie wykazu połączeń telefonicznych i miejsc logowania telefonu osoby zaginionej
  • nie zarejestrowali w ewidencji policyjnej fotografii osoby zaginionej
  • nie dokonali sprawdzeń, czy w rejonie miejsca zaginięcia nie odnaleziono nieznanej osoby albo zwłok

3. Zespół kontrolny KGP zgodził się ze stanowiskiem Wydziału Kontroli w KWP Olsztyn co do braku prawidłowego nadzoru nad realizacją zadań prowadzonych w związku z zaginięciem przez zastępcę komendanta powiatowego policji w Ostródzie.

4. Kontrolerzy KGP nie zgodzili się ze stanowiskiem Wydziału Kontroli KWP Olsztyn co do odpowiedzialności rzecznika prasowego KWP w Olsztynie za nieprawidłowości w przekazywaniu mediom informacji i komunikatów. Zespół kontrolny KGP nie potwierdził, by źródłem artykułu prasowego z dn. 26.06.2007 r. (w którym przedstawiono jako najbardziej prawdopodobną wersję wydarzenia próbę samobójczą, o co wnieśli skargę rodzice zaginionej) był rzecznik prasowy KWP lub inni pracownicy zespołu prasowego KWP w Olsztynie

5. Zespół kontrolny KGP zgodził się ze stanowiskiem Wydziału Kontroli KWP Olsztyn co do wniosku o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec zastępcy KPP w Ostródzie i dwóch dyżurnych KPP w Ostródzie

6. Biuro Kontroli KGP zawnioskowało ponadto o przeprowadzenie rozmów dyscyplinujących z dyżurnym KPP w Ostródzie (innym niż wymienieni wyżej) oraz z policjantem zespołu poszukiwań sekcji Kryminalnej KPP w Ostródzie

7. Biuro Kontroli zawnioskowało także o przekazanie sprawozdania z czynności do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, do oceny prawno karnej.

Powrót na górę strony