Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szef MSW o przygotowaniu podległych służb do EURO 2012

Data publikacji 15.05.2012

Służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w tym: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Biuro Ochrony Rządu, są przygotowane do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce – zapewnili podczas konferencji Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, oraz komendanci służb podległych MSW.

Plany operacyjne, przećwiczone w minionych tygodniach, potwierdzają, że służby będą mogły wypełnić swoje zadania zarówno w miejscach rozgrywanych meczy, w strefach kibiców, jak i w innych rejonach kraju – poinformował minister Jacek Cichocki na wspólnej konferencji z udziałem komendantów służb podległych ministerstwu.

Służby podległe MSW są aktualnie zaangażowane w wydawanie opinii związanych z przeprowadzeniem imprezy masowej: meczów i miejsc strefy kibica. Minister spraw wewnętrznych poinformował, że policja wydała pozytywne opinie w odniesieniu do meczów, które odbędą się na trzech stadionach: w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu. Przekazał także, że w najbliższych dniach zostanie wydana opinia w odniesieniu do stadionu w Gdańsku.

Przygotowanie policji do EURO 2012

Polska policja podczas turnieju EUFA EURO 2012 będzie realizowała największe, o zasięgu międzynarodowym, przedsięwzięcie w swojej dotychczasowej historii.

Marek Działoszyński, komendant główny policji poinformował, że z polską policją będą współdziałali funkcjonariusze policji z 21 krajów. Do bezpośredniego zabezpieczenia imprezy EURO 2012 zaangażowanych będzie ponad 10 tys. polskich funkcjonariuszy. Będą oni kierowani do miast gospodarzy oraz pozostałych miast, w których prowadzone będą zabezpieczenia.

Szef policji przekazał, że wczoraj (14 maja br.) policja uruchomiła Centrum Dowodzenia Operacją w Legionowie. Natomiast dzisiaj (15 maja br.) do Centrum w Legionowie udaje się Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Komendant główny poinformował również, że policja w związku z przygotowaniami do EURO 2012 zrealizowała 18 projektów oraz 1280 zadań, w ramach tych projektów. Przekazał także, że od 11 do 12 maja br. w Szczytnie odbywała się odprawa kadry kierowniczej polskiej policji z udziałem Jacka Cichockiego, szefa MSW. Komendanci wojewódzcy poinformowali ministra spraw wewnętrznych o przygotowaniach w poszczególnych województwach do realizacji zadań związanych bezpośrednio m.in. z zabezpieczaniem EURO 2012.

Działania Państwowej Straży Pożarnej przed i w trakcie turnieju

Wczoraj (14 maja br.) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej i komendanci szkół podczas spotkania z ministrem spraw wewnętrznych poinformowali o przebiegu całego procesu przygotowań w związku z zabezpieczaniem turnieju przez straż pożarną.

Przygotowania straży pożarnej do zabezpieczania turnieju to duży proces, prowadzony od przeszło 2 lat – powiedział w trakcie konferencji Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny PSP. Szef straży pożarnej zapewnił także, że straż pożarna jest przygotowana w do zabezpieczenia turnieju.

Szef strażaków zaznaczył, że straż pożarna na czas EURO 2012 ma do dyspozycji jednostki w całym kraju. W tym czasie w gotowości będzie prawie 700 strażaków, którzy będą sukcesywnie rozlokowywani na terenie całego kraju, jako wsparcie dla miast-gospodarzy. Tylko we Wrocławiu, turniej będzie zabezpieczało dobowo m.in. około 300 strażaków z miejscowych jednostek straży pożarnej.

Straż Graniczna na czas EURO 2012

1300 funkcjonariuszy Straży Granicznej będzie prowadziło w określonym czasie i w stosunku do wytypowanych osób, procedury związane z tymczasowym przywróceniem kontroli - przekazał Dominik Tracz, komendant główny Straż Granicznej.

Szef Straży Granicznej zaapelował podczas konferencji do kibiców o konieczności posiadania dokumentu tożsamości.

Straż Graniczna wprowadziła wiele udogodnień na granicy z Ukrainą, w tym m.in. wspólne polsko-ukraińskie kontrole w jednym miejscu, czy tzw. zielone pasy dla kibiców udających się na EURO 2012.

Podczas turnieju Straż Graniczną będzie wspierać 140 zagranicznych oficerów z 23 krajów, w tym obserwatorzy z Rosji, Ukrainy i Chorwacji. Będą oni wspierali pracę polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej w sztabach i bezpośrednio na granicy.

(MSW / mg)

Bezpieczeństwo EURO 2012 – służby wydają opinie >>

Powrót na górę strony