Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie oficerów łącznikowych

Data publikacji 22.05.2012

Z inicjatywy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w Szkole Policji w Słupsku, trwa kolejna edycja szkolenia doskonalącego oficerów łącznikowych Policji oraz oficerów przy Europolu i Interpolu, na co dzień realizujących zadania poza granicami kraju. Otwarcia szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Rokita, w obecności Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, insp. Jacka Gila oraz Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł.insp. Rafała Łysakowskiego.

Termin szkolenia nie został wybrany przypadkowo. Oficerowie łącznikowi, podobnie jak policjanci w kraju, zostali postawieni w stan podwyższonej gotowości w związku z EURO 2012. Organizacja szkolenia bezpośrednio przed mistrzostwami stwarza oficerom łącznikowym okazję do uzyskania najnowszej wiedzy w zakresie sposobu organizacji podmiotów i struktur zaangażowanych w zabezpieczenie spotkań piłkarskich oraz bezpieczeństwa poza stadionami.

W trakcie spotkania w Słupsku oficerowie łącznikowi zostaną zapoznani ze stanem przygotowań do EURO 2012 służb policyjnych, w tym między innymi Centralnego Biura Śledczego, Biura Operacji Antyterrorystycznych, Biura Ochrony Informacji Niejawnych oraz Biura Prewencji KGP, a także Straży Granicznej, Służby Celnej i Prokuratury Generalnej. Wśród prelegentów znajdą się także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Spółki PL 2012.

Ważnym punktem szkolenia, z uwagi na specyfikę zadań realizowanych przez oficerów łącznikowych, będzie prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie systemów łączności, opracowanych w Biurze Łączności i Informatyki KGP.

W trakcie szkolenia przewidziano także wizytę na stadionie piłkarskim w Gdańsku, gdzie przedstawiciele UEFA zaprezentują najnowsze rozwiązania stosowane przy zabezpieczeniu dużych imprez sportowych. Wizyta w Gdańsku będzie również okazją do prezentacji Centrum Dowodzenia Podoperacją EURO 2012 w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Podczas szkolenia zostanie także podsumowana Prezydencja RP, w tym Policji w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście rezultatów konferencji organizowanych przez oficerów łącznikowych w Moskwie i Kijowie, poświęconych odpowiednio zwalczaniu przestępczości narkotykowej oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi.
Szkolenie zakończy się w czwartek.

(SP w Słupsku /wm)

Powrót na górę strony