Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja dotycząca JITs

Data publikacji 23.05.2012

W dniach 22-23 maja 2012 r. w Juracie odbywa się międzynarodowa konferencja dotycząca wzmocnienia współpracy organów ścigania państw członkowskich UE przy zwalczaniu poważnej i zorganizowanej przestępczości o charakterze międzynarodowym z wykorzystaniem wspólnych zespołów śledczych (JITs - Joint Investigation Teams). Konferencja została zorganizowana przez Sekcję ds. Europolu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Uroczyście otworzył ją nadinsp. Andrzej Rokita – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Inicjatywa zorganizowania przedmiotowego spotkania, jak i wybór tematyki, podyktowany został zidentyfikowanymi przez polską Policję trudnościami w podejmowaniu wspólnych wysiłków w celu zwalczania przestępczości międzynarodowej z wykorzystaniem JIT’ów, jak i w celu harmonizacji działań podejmowanych w ramach prowadzonych postępowań we wszystkich ich obszarach i na wszystkich jego poziomach przez różne organy ochrony porządku prawnego.

Do udziału w przedmiotowej konferencji zaproszono przedstawicieli państw członkowskich Holandii i Niemiec, przedstawicieli polskich prokuratur, jak i przedstawicieli Europolu, posiadających doświadczenie w tworzeniu wspólnych zespołów śledczych na gruncie europejskim.

(źródło: BMWP KGP / wm)

Powrót na górę strony