Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja TAPT w WSPol

Data publikacji 23.05.2012

W siedzibie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozpoczęła się XV, jubileuszowa edycja Konferencji Naukowej TAPT - „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”. Seminarium dedykowane jest przedstawicielom organów ścigania, policjantom, prokuratorom, biegłym sądowym a także przedstawicielom sektora prywatnego z branży internetowej, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości w Polsce. Po raz czwarty współorganizatorem spotkania jest serwis Allegro.

Nieustanny rozwój nowoczesnych technologii i trudności z przewidzeniem kierunków tego rozwoju, wymagają od podmiotów zajmujących się walką z cyberprzestępczością regularnego aktualizowania wiedzy oraz wielostronnej wymiany informacji. Specyfika pracy przy zwalczaniu oszustw w sieci wymaga od wszystkich poznania stosowanych przez przestępców technologii, często bardzo zaawansowanych, i wypracowania skutecznych metod walki z nimi. Konferencja TAPT od lat pełni rolę platformy, skupiającej na kilka dni w murach WSPol najlepszych specjalistów zwalczający przestępczość Internetową w Polsce, ale nie tylko - w seminarium rokrocznie biorą udział również goście międzynarodowi.

Tematem wiodącym 15-tej edycji Międzynarodowej Konferencji TAPT jest „Nullum Est iam dictum, quo non sit dictum prius” (Nie ma takiej rzeczy powiedzianej, która nie zostałaby już powiedziana wcześniej). Podobnie jak w poprzednich edycjach, oprócz analizy tematu głównego podczas prelekcji poruszana będzie szeroka problematyka wykrywania i zabezpieczenia dowodów cyberprzestępstw, oraz innych, popełnionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Podczas konferencji jej uczestnicy omówią między innymi historię i trendy cyberprzestępczości. Będą także dyskutować o tym jak ujawniać, pozyskiwać, zabezpieczać i analizować dowody cyfrowe oraz o nowoczesnych sposobach monitorowania zagrożeń w Internecie, czy też jak wygląda praktyka zwalczania cyberprzestępczości.

Tradycyjny już udział policjantów, zajmujący się zwalczaniem przestępczości teleinformatycznej, zarówno w zakresie operacyjnym, dochodzeniowo-śledczym jak i kryminalistycznym, funkcjonariuszy innych służb o charakterze policyjnym, prokuratorów, biegłych sądowych, naukowców oraz przedstawicieli sektora prywatnego branży internetowej gwarantuje, że tematyka Konferencji zostanie szczegółowo przedstawiona i dogłębnie przeanalizowana.

źr. Allegro.pl / kj
 

Powrót na górę strony