Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza Drugi Przystanek PaT

Data publikacji 30.07.2007

W dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2007 r. w Nidzicy odbędzie się Ogólnopolska Akcja Profilaktyczna Komendy Głównej Policji pod nazwą Drugi Przystanek PaT. Przystanek realizowany jest ramach programu KGP "Profilaktyka a Teatr", wpisanego do Banku Dobrych Praktyk MSWiA w obszarze rządowego programu "Razem bezpieczniej".

Program PaT zainaugurowany  został 11 marca 2006 r. w Warszawie. Od tego czasu jego realizatorzy - Zespół Edukacji Profilaktycznej Gabinetu KG - przeprowadzili na zaproszenie komendantów terenowych jednostek Policji, przedstawicieli władz administracyjnych i dyrektorów szkół ponadpodstawowych, działania edukacyjno-profilaktyczne na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Realizacje te mają na celu zmniejszanie zjawiska narkomanii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i inspirowanie rodziców młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej, a także inicjowanie przez Policję wspólnoty działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej.

Program PaT obejmuje 4 obszary:

 I. DZIAŁANIE – polega na organizowaniu spotkań z udziałem młodzieży (grupy od 200 do 300 uczniów) oraz oddzielnych spotkań z ich rodzicami. Każde spotkanie składa się z trzech części: badania naukowego (ankieta), spektaklu edukacyjno-profilaktycznego i otwartej dyskusji prowadzonej
przez moderatora.

II. INFORMACJA – obejmuje tworzenie bazy danych na stronie internetowej programu: www.pat.policja.gov.pl W niej umieszczane są kontakty do autorów (osób i instytucji) podobnych działań, które w profilaktyce wykorzystują film, dramę lub teatr.

III. EDUKACJA - w roku 2007 zaplanowana została konferencja naukowa poświęcona przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Podczas konferencji przedstawione zostaną także wyniki badań ankietowych oraz wnioski po pierwszym roku funkcjonowania programu.

IV. AKCJA Oferta programowa akcji DRUGI PRZYSTANEK PaT skierowana jest do młodych wolontariuszy, którzy poprzez sztukę chcą przeciwdziałać zjawiskom patologii społecznej. Każdego dnia realizowane będą warsztaty profilaktyczne, teatralne, literackie oraz wokalne. Podczas akcji na Zamku
w Nidzicy otwarty zostanie Teatr Letni, w którym zaprezentowane zostaną spektakle teatrów młodzieżowych z Bielska Białej, Bytomia, Inowrocławia, Nidzicy, Rudy Śląskiej, Łodzi oraz Suwałk. Wszyscy aktorzy występują nieodpłatnie. Działanie to ma służyć umacnianiu wolontariatu młodych ludzi, wymianie doświadczeń oraz społecznemu komunikowaniu. Mieszkańcy Nidzicy będą mogli nieodpłatnie skorzystać z repertuaru Teatru Letniego (spektakle teatralne, koncerty, programy profilaktyczne
dla dzieci).

Honorowy patronat nad DRUGIM PRZYSTANKIEM PaT sprawują:
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Kaczmarek,
- Komendant Główny Policji Konrad Kornatowski,
- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas,
- Rektor WSPR PEDAGOGIUM prof. dr hab. Marek Konopczyński.

Stały patronat nad PaT-em sprawują miesięcznik POLICJA 997 i Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

 

Powrót na górę strony